Φ.Π.Α

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίου πελατών από επιτηδευματίες που διατηρούν κομμωτήριο και παράλληλα παρέχουν υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ.

(Α.Υ.Ο. 1120287/843/0015-ΠΟΛ. 1153/17.12.2007)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. 2006

Τροποποίηση της ΑΥΟ 024838/1697/292/Β0014/ΠΟΛ.1046/ 8.3.2007, ως προς το χρόνο υποβολής Τροποποιητικών Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2006, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω διόρθωσης ποσών που αφορούν τα προϊόντα καπνό και βαμβάκι.

(Α.Υ.Ο. 1117718/9943/1444/Β0014/ΠΟΛ. 1143/6.12.2007)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. των επιτηδευματιών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας, και Ερινεού του νομού Αχαΐας.

(Α.Υ.Ο. 1115266/785/0015-ΠΟΛ. 1140/30-11-2007)

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κ.Λ.Π.

Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών.

(Α.Υ.Ο.1065891/436/0015/ΠΟΛ. 1138/28.11.2007)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ Α.Π.Υ.

Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ), στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

(Α.Υ.Ο. 1109881/740/0015/ΠΟΛ 1137/15.11.2007) 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ( leasing) λόγω παράδοσής τους κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

(Α.Υ.Ο. 1108921/9249/1650/Α0014-ΠΟΛ. 1134/12-11-20007)

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΓΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1111483/959/0015/ΠΟΛ. 1132/6.11.2007) 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1,2 και 3 της απόφασής μας 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ.1102/29-8-2007 (ΦΕΚ Β΄- 1745/31-8-07), περί παράτασης προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και παράτασης καταβολής βεβαιωμένων χρεών όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης και στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαΐας.

(Α.Υ.Ο. 1104585/8995/1578/Α0014 ΠΟΛ.1127/01.11.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

(Α.Υ.Ο. 11103477/8897/1275/Β0014 /ΠΟΛ 1126/30.10.2007) 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2007

(Α.Υ.Ο. 1028338/7527/1266/Α0014/ΠΟΛ. 1101/29.8.2007)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ

Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αντίγραφα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων.

(Α.Υ.Ο. 1078988/7278/1002/B0014/ΠΟΛ. 1098/09.8.2007) 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο: α) των ρυθμίσεων των διπλωματικών και Προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες των εγκατεστημένων στην Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή των γραφείων αυτών και του προσωπικού τους.

(Α.Υ.Ο. 1078412/6655/1155/0014/ΠΟΛ. 1097/8.8.2007)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Φ.Π.Α.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από ΦΠΑ κατ εφαρμογή του άρθρου 27 (περ. α, παρ. 1) του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

(Α.Υ.Ο.1076545/7088/957/Α0014/ΠΟΛ 1094/9.7.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.

(Α.Υ.Ο. 1063978/5507/994/Α0014/ΠΟΛ. 1087/28.6.2007)  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ 1065/ 4.4.07 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων.

(Α.Υ.Ο. 1060383/5066/741/Β0014/ΠΟΛ. 1085/15.6.2007) 

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του άρθρου του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ. 276/Α/22.12.2006), σχετικά με την επέκταση εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε παροχή υπηρεσιών.

(Α.Υ.Ο. 1051646/4268/635/Β0014/ΠΟΛ. 1082/25.5.2007) 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α.

Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 62/2007 Γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το χρονικό σημείο επελεύσεως του "επιγενόμενου λόγου αχρεώστητης καταβολής Φ.Π.Α." για την έναρξη της τριετούς παραγραφής αξίωσης κατά του Δημοσίου από επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α..

(Α.Y.O. 1024457/1899/409/Α0014/ΠΟΛ. 1076/7.5.2007)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ

Κοινοποίηση της υπ αριθμ. 537/2006 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την αρμοδιότητα ελέγχου πολιτικού κόμματος από τη φορολογική αρχή.

(Α.Υ.Ο. 1039568/2670/535/Α0014/ΠΟΛ. 1072/16.4.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2007.

(Α.Υ.Ο. 1037040/2591/526/Α0014/ΠΟΛ. 1068/12.4.2007)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ              

(Α.Υ.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ. 1065/4.4.2007)

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Κοινοποίηση των άρθρων 22 κα 39 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22. 12.2006) σχετικά με μείωση συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα αγαθά τα οποία προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρία - Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.).

(Aριθ. Πρωτ. Δ  562/26.3.2007)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α.

Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 52/2007 Γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

(Α.Υ.Ο. 1032694/2310/4781 Α0014/ΠΟΛ.1061/26.3.2007)

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α.

Αύξηση κατ αποκοπή συντελεστή επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τη φυτική και ζωϊκή παραγωγή.

(Α.Υ.Ο. 1030534/2353/244/Β0014/ΠΟΛ. 1058/22.3.2007)

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.        

(Α.Υ.Ο. 1029118/2206/354/Β0014/ΠΟΛ. 1053/20.3.2007)

ΕΠΙΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΝΕΟΔΜΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 25 του ν. 3522/06 και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές.

(Α.Υ.Ο. 1025828/1963/258/Α0014ΠΟΛ. 1049/15.3.2007)

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα.

(Α.Υ.Ο. 1026429/2011/431/Α0014/ΠΟΛ. 1051/14.3.2007)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Μετάθεση χρόνου υποβολής δικαιολογητικών επιστροφής Φ.Π.Α. από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

(Α.Υ.Ο. 1024838/1697/292/Β0014-ΠΟΛ. 1046/08.03.07)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2006       

Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2006 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

(Α.Υ.Ο. 1022330/917/234/Α0014/ΠΟΛ. 1045/28.2.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2006

Παράταση προθεσμίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2006 που λήγει την 2ης Φεβρουαρίου 2007.

(Α.Υ.Ο. 1020069/1400/311/Α0014/ΠΟΛ:1031/23.2.2007)

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Χρόνος υποβολής της δήλωσης μεταβολών μετάταξης, για την ένταξη στο καθεστώς του άρθρου 39α και παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων.         

(Α.Υ.Ο. 1020057/1484/257/0014/ΠΟΛ. 1030/21.2.2007)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Επέκταση εφαρμογής του άρθρου 6α της απόφασής μας Π.8271/ 4879/ΠΟΛ. 366/ 18.12.87 (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει, και στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του ν. 2743/1999, όπως ισχύει (πρώην ν. 438/1976)

(Α.Υ.Ο. 1013954/308/97/0014/ΠΟΛ. 1021/5.2.2007)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 ΚΑΙ 2008          

(Α.Υ.Ο. 1013654/971/169/Β0014-ΠΟΛ. 1019/05.02.07)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2007 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.  

(Α.Υ.Ο. 1010454/183/Α0012/ΠΟΛ. 1014/31.1.2007)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟΥΣ 2007

(Α.Υ.Ο. 1007618/467/56/0006Δ/ΠΟΛ. 1012/22.1.2007)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Κ.Β.Σ.

Κοινοποίηση διατάξεων του νέου Φορολογικού Νόμου, που αφορούν θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

(Α.Υ.Ο. 1003149 /174/50/Α0014 ΠΟΛ. 1006/10.1.2007)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου γλωσσομάθειας από αλλοδαπούς πιστοποιούντες φορείς.

(Α.Υ.Ο.  1106558/1797/321/Β0014/ΠΟΛ. 1137/28.11.2006)

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1000186/1/1950ΠΕ/E0014/ΠΟΛ. 1151/27.12.2006)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2006

.Υ.Ο. 1113389/10463/1943/0014/ΠΟΛ. 1147/21.12.06)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών

(Α.Υ.Ο. 1104481/746/Τ.&Ε.Φ.ΠΟΛ 1136/24.11.2006)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1074031/ 5376/ 811/ 0014/ ΠΟΛ.1110/ 27.7.2005.

(Α.Υ.Ο. 1102862/9102/1611/0014ΠΟΛ. 1134/16.11.06)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους οικοδομής.

(Α.Υ.Ο. 1083443/7053/1343/0014/ΠΟΛ. 1111/22.9.06)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν με λάθος ενδείξεις ή με παραλείψεις.

(Α.Υ.Ο. 1066594/6176/944/Β0014/ΠΟΛ 1108/06.09.06)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2005 ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

(Α.Υ.Ο. 1078760/7147/1105/Β0014/ΠΟΛ 1107/6.9.06)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Χρόνος υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

(Α.Υ.Ο.1067434/6235/768/Δ0014/ΠΟΛ. 1098/20.07.06)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3427/27.12.2005 για το Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές.

(Α.Υ.Ο. 1049703/3689/770/Α0014/ΠΟΛ. 1083/25.5.2006)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1038/ 9.3.2006 για τη διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων.

(Α.Υ.Ο. 1041498/ 2097/475/Α0014/ΠΟΛ. 1066/2.05.06)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

(Α.Υ.Ο. 1041499/3113/694/0014/ΠΟΛ. 1065/2.05.06)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

(Α.Υ.Ο.1041494/2728/611/Α0014/ΠΟΛ. 1064/2.05.06)

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Παράταση προθεσμίας για τη χορήγηση εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

(Α.Υ.Ο.1039239/2727/610/Α0014/ΠΟΛ 1058/19.04.2006)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α.

(Α.Υ.Ο. 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ 1060/18.04.06)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες.

(Α.Υ.Ο. 1027928/177/34/0014/ΠΟΛ. 1048/20.03.06)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου.

(Α.Υ.Ο. 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.03.06)

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

(Α.Υ.Ο. 1024543/1717/389/Α0014/ΠΟΛ. 1038/9.03.06)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

(Αρ.Πρωτ. 1020838/28.02.06)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α.

 Τροποποίηση της ΑΥΟ 1016122/388/75/0014/ΠΟΛ. 1022/15.2.05 ως προς τον τύπο και περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής α) της παραγράφου 4 του άρθρου 6, Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α. και το χρόνο υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες.

(Α.Υ.Ο.1019146/996/225/0014/ΠΟΛ. 1032/22.02.06)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του N . 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α) σχετικά με τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του Α.Ν. 89/1967.

(Α.Υ.Ο. 1013874/ ΠΟΛ. 1022/390/ΔΜ/9.02.06)

ΕΣΟΔΑ Φ.Π.Α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

(Αρ.Πρ. 1341/9.02.06)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΝΔΟΙΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

(Α.Υ.Ο. 1012967/897/307/Δ0014/ΠΟΛ. 1021/07.02.06)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet. 

(Α.Υ.Ο. 1007628/487/125/Α0014 ΠΟΛ. 1011/26.01.06)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.

΄Eσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις Νοεμβρίου 2005.

(ΥΠΕΕ Αρ.πρ. 248/11.01.06)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.

΄Eσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις Οκτωβρίου 2005.

(ΥΠΕΕ Αρ. Πρ. 6186/30.12.05 )

ΝΟΜΟΣ 3427/27.12.05

Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α 312/27.12.2005)

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Διευκρινίσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

(ΥΠΕΣΔΑ 22.12.05)

ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Μείωση ειδικού φόρου που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.

(Α.Υ.Ο. 1115647/801/ΠΟΛ. 1149/05.12.05)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2005 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

(Α.Υ.Ο. 1101730/5879/1132/0014/ΠΟΛ. 1137/26.10.05)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
Οίκοθεν Απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς, κατοίκους Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα, με σκοπό τη βεβαίωση απαιτήσεων Φ.Π.Α. οφειλόμενου στη χώρα μας καθώς και την είσπραξη των οφειλών αυτών μέσω της Αμοιβαίας Συνδρομής.


(Α.Υ.Ο. 1085890/3092/ΔΜΑ/ΠΟΛ. 1119/9.9.2005)

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 110 3551/8478/A0014/ΠΟΛ. 1262/ 2.8. 1993 Α.Υ.Ο. στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου).

(Α.Υ.Ο. 1085863/5002/949/0014/ΠΟΛ. 1118/8.9.2005)

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΑΥΟ Π. 8271/ 4879/ΠΟΛ. 366/181287 (ΦΕΚ 3 Β/ 8188), όπως ισχύει.

(Α.Υ.Ο. 1084478/5955/685/0014/ΠΟΛ. 1117/2.9.2005)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Απαλλαγή από ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την προμήθεια εξοπλισμού μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

(Α.Υ.Ο. 1074031/5376/811/0014/ΠΟΛ. 1110/27.7.2005)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Τύπος & περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005.

(Α.Υ.Ο.1071849/4381/891/0014/ΠΟΛ. 1108/15.7.2005)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α. ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(Α.Υ.Ο. 1066013/4718/456/80014/ΠΟΛ. 1097/5.7.2005)

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Παροχή διευκρινίσεων για υπαγωγή στις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης Π. 2869/ 1987 των παρελκομένων των γεωργικών ελκυστήρων και λοιπών αγαθών επένδυσης των αγροτικών επιχειρήσεων του κανονικού καθεστώτος.

(Α.Υ.Ο. 1050464/2416/547/Α0014/ΠΟΛ. 1080/18.5.2005)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ

Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως 1045138/2497/604/Δ0014/27.4.2005 περί των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής των εμπροθέσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων από τους υποκειμένους στο φόρο, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

(Α.Υ.Ο. 1045139/2498/605/Δ0014/ΠΟΛ. 1076/13.5.2005)

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Φ.Π.Α.

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 3336/05 (ΦΕΚ 96 Α΄), σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 1η Απριλίου 2005.

(Α.Υ.Ο. 1047218/1962446/0014/ΠΟΛ. 1072/5.5.2005)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ Α΄, Β΄ ΄Η Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Τύπος και περιεχόμενο, της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για υποκείμενους με βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.

(Α.Υ.Ο. 1047217/1715/381/0014/ΠΟΛ. 1071/5.5.2005)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3336/2005

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/ 96/ΕΚ ταυ Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 96 τ. Α΄/20.4.2005)

ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.4.2005

Οδηγίες Προσαρμογής Μηχανογραφικών Συστημάτων και Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών  λοιπές διευκρινήσεις, με βάση τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν από 1.4.2005.

(Α.Υ.Ο. 1032801/208/0015/ΠΟΛ. 1056/31.3.2005)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΚΑΙ 2006

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 110 1014/7183/908/Β0014/ΠΟΛ. 1135/ 15.12.2004 (ΦΕΚ 1951Β/30.12. 2004) Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2005 και 2006. 

(Α.Υ.Ο. 1024903/1296/258/β0014/ΠΟΛ. 1045/8.3.2005)

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

(Α.Υ.Ο. 1022490/1168/228/Β0014/ΠΟΛ. 1039/4.3.2005)

ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α.

Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α., καθώς και τρόπος και χρόνος δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3296/2004.

(Α.Υ.Ο. 1016122/338/75/0014/ΠΟΛ. 1022/15.2.2005)

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ  ΜΕΛΗ

Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2003/2007  Ανταλλαγές 2005.

(Α.Υ.Ο. 1014361/717/150/E0014/ΠΟΛ. 1021/7.2.2005)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

Απαλλαγή από Φ.Π.Α. των αμοιβών των ταξιδιωτικών πρακτορείων για υπηρεσίες έκδοσης διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων (service fees).

(A.Y.O. 1012956/625/111/B0014/ΠΟΛ. 1017/7.2.2005)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟΥΣ 2005

(Α.Υ.Ο. 1010452/475/200/0014/ΠΟΛ. 1014/3.2.2005)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 21 και 24 του Ν. 3296/04, όσον αφορά το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

(Α.Υ.Ο. 1008904/198/45/0014/ΠΟΛ. 1012/31.1.2005)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α., Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων, καθώς και Δηλώσεων Intrastat.

(Α.Υ.Ο. 1008335/405/94/Α0014/ΠΟΛ. 1011/27.1.2005)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 2963/01 (ΦΕΚ 268/Α/23.11.01) και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.

(Α.Υ.Ο. 1103389/7338/963/Β0014/ΠΟΛ. 1148/21.12.2004)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

"Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άρθρο 390 Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)."

(Α.Υ.Ο. 1101037/7209/1239/Α0014/ΠΟΛ. 1138/15.12.2004)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΚΑΙ 2006

(Α.Υ.Ο. 1101014/7183/908/Β0014/ΠΟΛ. 1135/15.12.2004)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Π. 7395/4269/ΠΟΛ. 302/5.11.87 ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Επέκταση εφαρμογής της Π. 7395/4269/ΠΟΛ. 302/51187 A.Υ.O. σε μετόχια του Αγίου Όρους, στη Θεσσαλονίκη και στον Βύρωνα Αθηνών.

(Α.Υ.Ο. 1088881/3354/654/0014/ΠΟΛ. 1113/4.11.2004)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

"Υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, προκειμένου να δηλωθεί η ανέγερση ή η διαμόρφωση κτιρίου το οποίο προορίζεται για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας".

(Α.Υ.Ο. 1087734/3232/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ. 1112/4.11.2004)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.

Έκταση εφαρμογής της ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1003/04, σχετικά με τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΤAXISnet.

(Α.Υ.Ο. 1086725/5479/1001/Α0014/ΠΟΛ. 1111/27.10.2004)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ Φ.Π.Α.

Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/87 και ΠΟΛ. 1320/98, για επέκταση εφαρμογής της απαλλαγής αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

(Α.Υ.Ο. 1080714/5976/712/Β0014/ΠΟΛ. 1102/11.10.2004)

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Φ.Π.Α.

(Α.Υ.Ο. 1071968/5456/983/0014/ΠΟΛ. 1101/5.10.2004)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2003 ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2003 στους αγρότες.

(Α.Υ.Ο. 1070322/5365/642/β0014/ΠΟΛ. 1094/7.9.2004)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α.

"Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1073/21.7.2004 για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α."

(Α.Υ.Ο. 1068229/4728/834/Α0014/ΠΟΛ. 1092/24.8.2004)

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α.

(Α.Υ.Ο. 1065324/3649/647/Α0014/ΠΟΛ. 1088/10.8.2004)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

"Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αθεώρητα, εκ παραδρομής, τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων"

(Α.Υ.Ο. 1065253/4609/521/0014/ΠΟΛ. 1087/10.8.2004)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

Εφαρμογή της 13ης Οδηγίας 86/ 560/ΕΟΚ μεταξύ Ελλάδος και Νορβηγίας για αμοιβαία επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας.

(Α.Υ.Ο. 1062383/4792/Γ/0014/ΠΟΛ. 1080/27.7.2004)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α.

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν. 2859/2000).

(Α.Υ.Ο. 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ. 1073/21.7.2004)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών.

(Α.Υ.Ο. 1056943/4332/729/0014/ΠΟΛ. 1072/16.7.2004)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

Προαιρετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤAXISnet), από τους υποκείμενoυς που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

(Α.Υ.Ο. 1055431/4327/615/Α0014/ΠΟΛ. 1063/28.6.2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1045904/3137/1422/0014/ΠΟΛ. 1050/3.6.2004)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Η/Υ

(Α.Υ.Ο. 1037860/2320/314/Β0014/ΠΟΛ. 1041/6.5.2004)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

"Αρμόδια αρχή, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής των ειδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τρόπος καταβολής του φόρου, από τους μη εγκαταστημένους στην Κοινότητα υποκειμένους οι οποίοι έχουν λάβει ειδικό κωδικό αναγνώρισης στην Ελλάδα"

(Α.Υ.Ο. 1037872/2467/1141/Δ0014/ΠΟΛ. 1040/29.4.2004)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ

"Ορισμός διαδικασίας δραστηριοποίησης και εξόδου των μη εγκαταστημένων στην Κοινότητα υποκειμένων στο φόρο, στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών"

(Α.Υ.Ο. 1037871/2466/1140/Δ0014/ΠΟΛ. 1039/29.4.2004)

ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Παρέχονται πληροφορίες για την Αμοιβαία Σuνδρομή και Ανταλλαγή Πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής στα πλαίσια της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

(Α.Υ.Ο. 1037350/2420/998/0014/ΠΟΛ. 1037/3.5.2004)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3229/2004.

(Α.Υ.Ο. 1019103/1068/142/Β0014/ΠΟΛ. 1020/1.3.2004)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003

Οδηγίες για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κίνησης των αγροτών, έτους 2003.

(Α.Υ.Ο. 1012913/463/67/0014/ΠΟΛ. 1018/10.2.2004)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2003 ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ Α΄ ή Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

Παράταση υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2003, για όσους τήρησαν Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.

(Α.Υ.Ο. 1012873/570/90/0014/ΠΟΛ. 1017/11.2.2004)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΥ

"Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εισαγωγή στο ΤAXIS των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων  παραδόσεων, από τις Δ.Ο.Υ"

(Α.Υ.Ο. 1007560/185/0014Δ΄/ΠΟΛ. 1010/27.1.2004)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

(Α.Υ.Ο. 1006073/7491/1001/0014/ΠΟΛ. 1006/23.1.2004)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Π.Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του κεφαλαίου Α' του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α') κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, που αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

(Α.Υ.Ο. 1002841/12/0015Β΄/ΠΟΛ. 1004/14.1.2004)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΜΕΣΩ TAXISnet

Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω ΤAXISnet για τις οποίες έχουν καταβληθεί λανθασμένα μικρότερα ποσά του χρεωστικού υπολοίπου.

(Α.Υ.Ο. 1002820/7268/1364/0014/ΠΟΛ. 1003/14.1.2004)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

(Α.Υ.Ο. 1001235/7266/1355/0014/ΠΟΛ. 1001/8.1.2004)

ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

"Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 7 του Ν. 3193/ 2003 (ΦΕΚ 266 Α/20112003).

(Α.Υ.Ο. 1115698/7748/1059/0014/ΠΟΛ. 1144/29.12.2003)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β  κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

(Α.Υ.Ο. 1084866/1962/338/0014/ΠΟΛ. 1106/24.9.2003)

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ Ε.Δ.Χ.

Τρόπος απόδοσης των κατ' αποκοπή ποσών Φ.Π.A. προηγουμένων ετών από τους εκμεταλλευτές E.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

(Α.Υ.Ο. 1075292.4976/600/Β0014/ΠΟΛ. 1101/20.8.2003)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2002 ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2002 στους αγρότες.

(Α.Υ.Ο. 1071057/4897/572/Β0014/ΠΟΛ. 1095/31.7.2003)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση Τιμολόγια ή Τιμολόγια Δελτία Αποστολής, που εκδίδονται σε περισσότερα από δύο αντίτυπα.

(Α.Υ.Ο. 1071058/4898/573/Β0014/ΠΟΛ. 1096/31.7.2003)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (ΤAXISnet).

(Α.Υ.Ο. 1064796/4576/2064/0014Δ /ΠΟΛ. 1091/10.7.2003)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α.

Επιστροφή Φ.Π.Α. Ενέργειες προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. για την ενημέρωση των φορολογουμένων αρμοδιότητάς τους.

(Α.Υ.Ο. 1050816/2755/470/0014/ΠΟΛ. 1080/30.5.2003)

ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003

Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για το έτος 2003.

(Α.Υ.Ο. 1039222/1875/258/0014/ΠΟΛ. 1074/22.4.2003)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.

Ελεγχος υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τη θεώρηση στοιχείων του Κ.Β.Σ. μετά την καθιέρωση της μη υποβολής των πιστωτικών και μηδενικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

(Α.Υ.Ο. 1037534/7306/1233/Α0014/ΠΟΛ. 1069/15.4.2003)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).

(Α.Υ.Ο. 1033128/758/141/0014/ΠΟΛ. 1061/7.4.2003)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1033129/1920/330/0014/ΠΟΛ. 1062/7.4.2003)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2000 2002 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Χρόνος υποβολής των Ειδικών Σημειωμάτων Υπολογισμού Φ.Π.Α. και Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 ν. 2753/ 1999, για την τριετία 2000-2002 και εφεξής

(Α.Υ.Ο. 1033121/436/83/Α0014/ΠΟΛ. 1060/7.4.2003)

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

(Α.Υ.Ο. 1031895/1743/243/Β0014/ΠΟΛ. 1056/2.4.2003)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τροποποίηση της 1068526/2620/ ΔΜ/ΠΟΛ. 1169/9.6.1998 (ΦΕΚ 634 Β ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

(Α.Υ.Ο. 1021848/454/ΔΜ/ΠΟΛ. 1043/5.3.2003)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2002 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

(Α.Υ.Ο. 1007329/433/81/0014/ΠΟΛ. 1025/19.2.2003)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2002

Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2002.

(Α.Υ.Ο. 1004776/282/0014/ΠΟΛ. 1020/4.2.2003)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α  ή Β  ή Γ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Α  ή Β  ή Γ  κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.

(Α.Υ.Ο. 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ Φ.Π.Α. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

(Α.Υ.Ο. 1006442/6952/1090/0014/ΠΟΛ. 1010/23.1.2003)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τροποποίηση της 1048281/2583/ 529/Α0014/ΠΟΛ. 1174/4.6.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου.

(Α.Υ.Ο. 1006441/7469/1290/0014/ΠΟΛ. 1009/23.1.2003)

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ. 1 έως και 16 του άρθρου 19 και της παραγ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 3091/02 οι οποίες αναφέρονται, σε θέματα ΦΠΑ

(Α.Υ.Ο. 1003624/191/24/Α0014/ΠΟΛ. 1006/14.1.2003)

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. 

(Α.Υ.Ο. 1000429/25/2/Α0014/ΠΟΛ. 1001/2.1.2003)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α  κατηγορίας και επιλέγουν το ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου με περιοδικές προκαταβολές

(Α.Υ.Ο. 1103626/6953/717/Β0014/ΠΟΛ. 1293/31.12.2002)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την παραλαβή των στατιστικών δηλώσεων INTRASTΑΤ από τις Δ.Ο.Υ. και την αποστολή τους στην Ε.Σ.Υ.Ε

(Α.Υ.Ο. 1100576/7672/3068/0014Δ /ΠΟΛ. 1277/16.12.2002)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Π. 7395/4269/87 ΠΟΛ. 302 Α.Υ.Ο. ΣΕ ΜΕΤΟΧΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Επέκταση εφαρμογής της Π. 7395/4269/ΠΟΛ.302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχι του Αγίου Ορους, στην Κορνοφωλιά Σουφλίου.

(Α.Υ.Ο. 1078256/6067/1035/0014/ΠΟΛ. 1263/29.11.2002)

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 

(Α.Υ.Ο. 10910561/897/64/0014/ΠΟΛ. 1251/13.11.2002)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ή ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3052/02 σχετικά με δηλώσεις Φ.Π.Α. & Μητρώου.

(Α.Υ.Ο. 1089424/6271/1068/0014/ΠΟΛ. 1248/12.11.2002)

ΥΠΑΓΩΓΗ Ή ΜΗ ΣΕ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΕΠ

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχει το προσωπικό των ΚΕΠ.

(Α.Υ.Ο. 1086634/6598/679/0014/ΠΟΛ. 1244/30.10.2002)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 

(Α.Υ.Ο. 1085725/6531/1127/0014/ΠΟΛ. 1242/24.10.2002)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α.

(Α.Υ.Ο. 1084741/5672/956/0014/ΠΟΛ. 1240/21.10.2002)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΤΕΛ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Φ.Π.Α. 

Ρύθμιση υποχρεώσεων ΚΤΕΛ ως προς το Φ.Π.Α. και τη Φορολογία Εισοδήματος. 

(Α.Υ.Ο. 1082526/1640/Α0012/ΠΟΛ. 1236/11.10.2002)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3052/2002 

Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις. 

(ΦΕΚ  221 τ. Α/24.9.2002)

ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Επέκταση εφαρμογής της Π. 7395/4269/ΠΟΛ.302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχι του Αγίου Όρους, στο Λιβάδι Κολινδρού Πιερίας και στο Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής.

(Α.Υ.Ο. 1054281/2579/536/0014/ΠΟΛ. 1186/19.6.2002)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΣΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α.

(Α.Υ.Ο. 1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ. 1206/31.7.2002)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της οριστικής εξαγωγής των αγαθών για την απαλλαγή του Φ.Π.Α., σε περιπτώσεις απώλειας του αντιτύπου 3 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.).

(Α.Υ.Ο. 1062365/6544/856/0014/ΠΟΛ. 1199/24.7.2002)

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Υποχρεώσεις των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό και διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης, της ενδοκοινοτικής απόκτησης και της εισαγωγής επενδυτικού χρυσού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 1 Α 17.11.2000).

(Α.Υ.Ο. 1058189/4454/335/0014Β/ΠΟΛ. 1193/9.7.2002)

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υπόμνηση για την υποβολή της ειδικής κατάστασης πληροφοριακών στοιχείων από τους υποκείμενους στο φόρο που ενεργούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 14 και 15 του Κεφαλαίου Β Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

(Α.Υ.Ο. 1053426/3662/278/0014/ΠΟΛ. 1185/19.6.2002)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

(Α.Υ.Ο. 1047914/3046/233/0014/ΠΟΛ. 1173/4.6.2002)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(Α.Υ.Ο. 1048281/2583/529/Α0014/ΠΟΛ. 1174/4.6.2002)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΣΩ TAXISNET

(Α.Υ.Ο. 1044674/3189/647/Α0014/ΠΟΛ. 1159/23.5.2002)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων(έντυπο 047 - Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ4/ΤΑΧΙS).

(Α.Υ.Ο. 1044748/2297/839/0014Δ΄/ΠΟΛ. 1162/21.5.2002)

ΑΝΕΚΑΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Aνακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (έντυπο 052 - Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ5/ TAXIS).

(A.Y.O. 1044747/2296/838/0014Δ΄/ΠΟΛ. 1161/21.5.2002)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (TAXISnet), ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

(Α.Υ.Ο. 1042252/1534/355/0014/ΠΟΛ. 1149/15.5.2002)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α. ΣΕ  ΜΕΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Επέκταση εφαρμογής της αριθ. Π. 7395/4269/ΠΟΛ. 302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχια του Αγίου Ο-ρους, στη Θάσο και στην Πορταριά Μαγνησίας.

(Α.Υ.Ο. 1036211/1350/310/0014/ΠΟΛ. 1128/18.4.2002)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α.

(Α.Υ.Ο. 1036210/2314/487/Α0014/ΠΟΛ. 1129/18.4.2002)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

Οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης - Δήλωσης και αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ και Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για το έτος 2001.

(Α.Υ.Ο. 1035089/2295/167/Β0014/ΠΟΛ. 1123/17.4.2002)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις ΔΟΥ στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας. 

(Α.Υ.Ο. 1026510/1658/370/Α0014/ΠΟΛ. 1101/19.3.2002)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

Τροποποίηση της 1137140/2439/ Α0012/ΠΟΛ.127715.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές.

(Α.Υ.Ο. 1022847/432/Α0012/ΠΟΛ. 1093/8.3.2002)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISCALIS

Κοινοτικό Πρόγραμμα FiscaIis - Σεμινάρια 2002

(Α.Υ.Ο. 1022602/1387/180/Ε0014/ΠΟΛ. 1085/7.3.2002)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ.

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παραλαβή των στατιστικών δηλώσεων INTRASTΑΤ από τις Δ.Ο.Υ.

(Α.Υ.Ο. 1019999/1204/465/0014Δ΄/ΠΟΛ. 1076/28.2.2002)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ (ΕΝΤΥΠΟ 050 ΚΑΙ 051 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2002)

(Α.Υ.Ο. 1092542/5473/691/0014/ΠΟΛ. 1071/25.2.2002)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην ΕΔΥΟ 1012873/814/175/ 0014/ΠΟΛ. 1056/11-2-2002. 

(Α.Υ.Ο. 1017792/1131/82/Β0014/ΠΟΛ. 1070/22.2.2002) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISCALIS - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 2002

(Α.Υ.Ο. 1015403/930/135/Ε0014/ΠΟΛ. 1066/15.2.2002)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων προς παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία.

(Α.Υ.Ο. 1013667/892/199/0014/ΠΟΛ. 1061/13.2.2002)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

Τροποποίηση της ΑΥΟ 1097441/ 5278/7668/0014/ΠΟΛ.1242/ 19-10-2001 (ΦΕΚ 1437/Β/22-10-2001), σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/99.

(Α.Υ.Ο. 1013666/891/198/0014/ΠΟΛ. 1060/13.2.2002)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2001 

Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2001 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.0. 

(Α.Υ.Ο. 1010633/658/126/0014/ΠΟΛ. 1062/12.2.2002)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2002

 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2954/2-11-2001 (ΦΕΚ 255 Α΄).

(Α.Υ.Ο. 1012873/814/175/0014/ΠΟΛ. 1056/11.2.2002)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις διεθνείς αερομεταφορές προσώπων με ενδιάμεσο σταθμό μετεπιβίβασης στην Ελλάδα.

(Α.Υ.Ο. 1012972/39/3/Β0014/ΠΟΛ. 1058/8.2.2002)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2001

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2001.

(Α.Υ.Ο. 1010748/7191/986/0014/ΠΟΛ. 1053/4.2.2002)

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Α.Φ.Μ. (Φ.Π.Α.)

Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρ. Επιτροπής στο Internet, για την επαλήθευση κοινοτικών αριθμών (ΑΦΜ) Φ.Π.Α..

(Α.Υ.Ο. 1010744/696/192/0014Δ΄/ΠΟΛ. 1054/30.1.2002)

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

(Α.Υ.Ο. 1019141/1171/2002/0014/ΠΟΛ. 1072/24.1.2002)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ Φ.Π.Α.

Επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο, που είναι εγκαταστημένες σε άλλη χώρα και επιβαρύνονται με ΦΠΑ στην Ελλάδα.

(Α.Υ.Ο. 1118168/7235/694/0014/ΠΟΛ. 1390/31.12.2001)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. 

Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων Φ.Π.Α. εξαιτίας της εισαγωγής του ΕΥΡΩ, από 01/01/2002 

(Α.Υ.Ο. 1117146/7150/756/0014/ΠΟΛ. 1380/21.12.2001)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους.

(Α.Υ.Ο. 1092541/5472/690/0014/ΠΟΛ. 1278/5.12.2001)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. 

(Α.Υ.Ο. 1111282/6053/785/0014/ΠΟΛ. 1273/28.11.2001)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, τα οποία εκδόθηκαν σε περισσότερα από δύο (2) αντίτυπα.

(Α.Υ.Ο. 1108398/6533/486/Β0014/ΠΟΛ. 1266/23.11.2001)