Εισόδημα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3220/2004. 

(Α.Υ.Ο. 1118902/11058/Β0012/ΠΟΛ.1148/11.12.2007) 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τύπος και περιεχόμενο της συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την ανάκτηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3220/2004. 

(Α.Υ.Ο. 1118901/11310/Β0012/ΠΟΛ. 1147/11.12.2007)

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλει το Δημόσιο, μετά από δικαστική απόφαση, σε εργολάβο δημοσίων έργων αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες. 

(Α.Υ.Ο. 1021797/10342 πε/Β0012/ΠΟΛ. 1131/2.11.2007)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΜΙΓΩΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Απαλλαγή των αμιγώς κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων από το φόρο εισοδήματος και των Ο.Τ.Α. από την παρακράτηση φόρου επί των τόκων καταθέσεων.  

(Α.Υ.Ο.1085185/10943/Β0012/ΠΟΛ. 1128/1.11.2007)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΤΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

Έκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των χρηματικών ποσών που καταθέτουν στα καταστήματα των ΕΛΤΑ υπέρ των πυρόπληκτων.  

(Α.Υ.Ο. 1091875/11011/B0012/ΠΟΛ 1121/23.10.2007)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ 

(Α.Υ.Ο. 1100721/661/0015/ΠΟΛ 1118/19.10.2007) 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ STANDS ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για την αναγνώριση των μισθωμάτων οπτικοακουστικών μέσων και των χώρων που τοποθετούνται stands από φαρμακευτικές επιχειρήσεις κατά τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων, απαιτείται η καταβολή του δημοτικού τέλους διαφήμισης.  

(Α.Υ.Ο. 1062232/10764/Β0012/ΠΟΛ 1120/18.10.2007)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΕ
Ρύθμιση οφειλών των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ), των Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Α.Ε.), των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ή Αθλητικών Σωματείων.

(Α.Υ.Ο. 1096863/8045/0016/ΠΟΛ.1114/12.10.2007)

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή μετά από δικαστική απόφαση ή συμβιβαστικά στα πλαίσια δικαστικού συμβιβασμού κατά τη λήξη της εμπορικής μίσθωσης για την αποκατάσταση των ζημιών ή επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση δεν υπόκειται σε φορολογία. 

(Α.Υ.Ο. 1089359/10974/Β0012/ΠΟΛ. 1110/22.9.2007) 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΩΣ ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

Έκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ως δωρεές υπέρ των πυρόπληκτων.

(Α.Υ.Ο. 1084558/1633/Α0012/ΠΟΛ 1107/05.9.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων χρεών και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

(Α.Υ.Ο. 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ 1102/29.8.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των Φυσικών ή Νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και ρύθμιση αυτών.

(A.Υ.Ο. 1081904/6796-20/0016/ΠΟΛ 1100/29.8.2007)

NΟΜΟΣ 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.  

(ΦΕΚ 195 τ. Α΄/17.8.2007)

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

(Α.Υ.Ο. 1076853/1485/Α0012/ΠΟΛ 1095/2.8.2007) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που προέρχονται από τη μεταβίβαση ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης, καθώς και των τόκων από εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις.

(Α.Υ.Ο. 1074965/10712/Β0012/ΠΟΛ 1092/27.7.2007)

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997, καθώς και του άρθρου 44 του Ν.1892/1990.

(Α.Υ.Ο.1097093/14534/ΠΟΛ. 1084/16.6.2007)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κοινοποίηση της 43/2007 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με ερωτήματα που τίθενται, για επιστροφή χρηματικών ποινών και προστίμων, τα οποία επιβάλλονται με αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

(Α.Υ.Ο. 1015381/1303-24/0016/ΠΟΛ. 1086/13.6.2007)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΙΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 49/2007 του ΝΣΚ, αναφορικά με τη φορολόγηση εισοδήματος που αποκτά ΙΜΕ Ε.Π.Ε. από την εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. τρίτων.

(Α.Υ.Ο. 1026692/1098/Α0012/ΠΟΛ.1083/11.6.2007)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

(Α.Υ.Ο. 1042622/820/Α0012/ΠΟΛ.1081/22.05.07)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1048564/917/Α0012/ΠΟΛ. 1080/16.5.2007)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τροποποίηση της με αριθ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18-11-2005 (ΦΕΚ 1671/τΒ΄/30-11-2005) Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1141/2005) σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).

(Α.Π. 1048675/1211/07/ΔΟΣ/ΠΟΛ. 1078/10.05.07)

ΧΟΡΗΣΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.

(Α.Υ.Ο. 1010984/10169/Β0012/ΠΟΛ 1073/3.5.2007)

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ Ο.Α.Ε.Δ. ΩΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ Ή ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΕΙΔΙΚΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(Α.Υ.Ο. 1084913/6102/0016/ΠΟΛ. 1074/27.4.2007)

ΝΟΜΟΣ 3554/16.04.07 

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 80 τ. Α΄/16.4.2007)

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Οι επιχειρήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις του ν. 2601/1998 μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 3299/2004, διατηρούν το δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού για την ακάλυπτη αξία των επενδύσεων αυτών.

(Α.Υ.Ο. 1012923/10208/Β0012/ΠΟΛ. 1069/11.4.2007)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2007

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2007 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές.

(Α.Υ.Ο. 1036919/10420/Β0012/ΠΟΛ. 1067/11.4.2007)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 περί περαίωσης φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο.

(Α.Υ.Ο. 1034439/1238/ΔΕ-Α'/ΠΟΛ. 1064/03.4.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015).      

(Α.Υ.Ο. 1034147/622/Α0012/ΠΟΛ. 1063/30.3.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).             

(Α.Υ.Ο. 1034151/623/Α0012/ΠΟΛ. 1062/30.3.2007)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συμπλήρωση της αριθ. 1017621/ 10262/ Β0012/ ΠΟΛ.1029/ 17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

(Α.Υ.Ο. 1030442/10392/Β0012/ΠΟΛ. 1057/23.3.2007)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συμπλήρωση της αριθμ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ. 1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

(Α.Υ.Ο. 1030440/10391/Β0012/ΠΟΛ. 1056/23.3.2007)

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Kαταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2006.            

(Α.Υ.Ο. 1029525/ 165/Τ.& Ε.Φ./ΠΟΛ. 1054/21.3.2007)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3522/2006 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ. 1052/15.3.2007)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας από την εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στις Δ.Υ.ΠΕ.

(Α.Υ.Ο. 1019420/10266/Β0012/ΠΟΛ. 1048/12.3.2007)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2007

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2007, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

(Α.Υ.Ο. 1022251/421/Α0012/ΠΟΛ. 1044/2.3.2007)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2007 (ΧΡΗΣΗ 2006)

(Α.Υ.Ο. 1022254/420/Α0012-ΠΟΛ. 1043/2.3.2007)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2007

Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2007.

(ΠΟΛ. 1039/28.02.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2007

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2007 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα.             

(Aριθ. Πρωτ. 1020469/27.2.2007)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου.

(Α.Υ.Ο. 1019090 / 346 /Α0012/ΠΟΛ 1027/22.2.2007)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.       

(Α.Υ.Ο. 1019094/ 347 /Α0012/ΠΟΛ 1026/22.2.2007)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση.

(Α.Υ.Ο. 10190981/348/Α0012/ΠΟΛ 1025/22.2.2007)

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

(Αριθ. Πρωτ.1104765/2433πε/Α0012/20.2.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Φ.Α. 

Παράταση υποβολής δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαγάγει τα επενδυτικά τους σχέδια στο Ν. 3299/2004.          

(Α.Υ.Ο. 1006275/10139/Β0012/ΠΟΛ. 1023/13.2.2007)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2007

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2007 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κλπ (Ε5).

(Α.Y.O. 1013879/236/Α0012/ΠΟΛ. 1020/8.2.2007)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.             

(Α.Υ.Ο. 1013621/15014/Γ0012/ΠΟΛ. 1018/7.2.2007)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχετικά με τον καθορισμό νομικών προσώπων που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.             

(Α.Υ.Ο. 1112029/11462/Β0012/ΠΟΛ. 1011/23.1.2007) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

(Α.Υ.Ο. 1096854/2255πε/Α0012/23.1.2007)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ , ΡΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΫΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2007            

(Α.Υ.Ο. 1000137/3/Α0012/ΠΟΛ. 1003/8.1.2007) 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΟΦΕΛΗΣ

Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων.    

(Α.Υ.Ο. 1114305/8860/0016/ΠΟΛ. 1148/28.12.2006 )

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  3522/21.12.2006

Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ  276 τ. Α΄/22.12.2006)

ΚΕΡΔΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΠΟΥΛΜΑΝ

Τα κέρδη ναυτιλιακής κοινοπραξίας από πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών με μισθωμένα πούλμαν, ξεναγό κλπ., από λιμάνια σε αρχαιολογικούς ή άλλους χώρους κατά την διάρκεια ημερήσιων κρουαζιέρων, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων του Ν. 27/1975.

(Α.Υ.Ο. 1093870/15339/Γ0012/ΠΟΛ. 1149/21.12.2006)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

“Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3513/2006 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής”.

(Α.Υ.Ο. 1112847/6238/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ. 1145/21.12.2006) 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2007

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2007.

(Α.Υ.Ο. 1109980/2543/Α0012/ΠΟΛ. 1142/18.12.2006)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκπτωση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχουν μισθώσει από εταιρείες leasing.         

(Α.Υ.Ο. 1065011/10936/Β0012/ΠΟΛ. 1139/8.12.2006)

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 

Κατάσχεση “εις χείρας τρίτου” βεβαίωση - είσπραξη του χρέους σε βάρος του.

(Α.Υ.Ο. 1013971/892/0016/ΠΟΛ. 1138/7.12.2006)

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(Α.Υ.Ο. 1104006/11418/Β0012/ΠΟΛ. 1135/22.11.06)

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

(Α.Υ.Ο. 1100785/11369/Β0012/ΠΟΛ 1132/16/11/2006)

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κοινοποίηση διατάξεων νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α΄) περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄), προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

(Α.Υ.Ο. 1086846 / 2015 /Α0012/ΠΟΛ. 1131/16.11.06)

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους.

(Α.Υ.Ο. 1100922/7674/0016/ΠΟΛ. 1133/14.11.06)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

΄Eκπτωση από το συνολικό εισόδημα του συνολικού ποσού των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.

(Α.Υ.Ο. 1098066/2263/A0012/ΠΟΛ. 1129/06.11.06)

ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Κοινοποίηση των άρθρων 28-30 του ν.3492/2006 (Φ.Ε.Κ.Α210/5-10-2006) Φόρος και τέλη χαρτοσήμου ασφαλίστρων. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.

(Α.Υ.Ο.1093733/704/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1126/25.10.06)

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.

(Α.Υ.Ο. 1093727/ 671/Τ.& Ε.Φ./ΠΟΛ 1124/24.10.06)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007

(Α.Υ.Ο.  1093538/688/Τ & Ε.Φ/ΠΟΛ. 1123/24.10.06)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007

Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο 2007.

(Α.Υ.Ο. 1088069/11195/Β0012/ΠΟΛ. 1120/03.10.06)

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 7, 8, της παρ. 2 του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 26, του ν. 3470/2006, (ΦΕΚ 132Α'/28.6.2006).

(Α.Y.O. 1085853/11176/ B 0012/ ΠΟΛ. 1115/28.09.06)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1083559/15321/Γ0012/ΠΟΛ. 1114/22.9.2006)

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Παροχή στοιχείων για παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του γραφείου είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών.

(A.Y.O. 1072979/5096/0016/ΠΟΛ.1104/8.8.2006

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον. έτους 2006 (χρήσης 2005).

(Α.Υ.Ο. 1066837/1560/Α0012/ΠΟΛ. 1096/18.07.06)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

(Α.Υ.Ο.1061748/1441/ΑΟΟ12/ΠΟΛ. 1090/30.06.06)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3470/28.06.06

Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 132 τ. Α΄ 132/28.6.2006)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τρόπος υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.  Έντυπο Ε7Φ01.015) ορισμένων υποχρέων και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.

(Α.Υ.Ο. 1061746/1442/Α0012/ΠΟΛ. 1091/20.6.2006)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Α.Ε. ΣΕ Ε.Π.Ε.

Η μετατροπή Α.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με τις γενικές διατάξεις (άρθρα 66 του Ν. 2190/1920 και 51 του Ν. 3190/1955) είναι εφικτή.

(A.Υ.Ο. 1056093/10768/Β0012/ΠΟΛ 1086/15.06.06)

ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3312/16.2.2005 (ΕΚ 35 Α) που αφορούν στη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

(Α.Υ.Ο. 1049315/1668/ΔΟΣ/ΠΟΛ. 1082/24.5.2006)

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

Οδηγίες για βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 2006.

(Α.Υ.Ο. 1044904/3158/0016/ΠΟΛ. 1080/22.5.2006)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1045676/10667/Β0012/ΠΟΛ. 1074/12.5.2006)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2006 ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2006 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

(Αριθ. Πρωτ. 1043497/8.5.2006)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, κατοίκους εξωτερικού, με σκοπό τη βεβαίωση οφειλών σε βάρος τους, χωρίς την καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα των στοιχείων του αντικλήτου.

(Α.Υ.Ο. 1042834/1113/ΔΜΑ/ΠΟΛ. 1072/5.5.2006)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2006 ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, τα οποία συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

(Α.Υ.Ο. 1041972/10601/Β0012/ΠΟΛ. 1068/2.05.06)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων επί των οποίων η διαφορά αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου ανέρχεται σε 2,5% αντί του ορθού1,5%.

(Α.Υ.Ο. 1036584/769/A0012/11.4.2006) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1004925/15062/ΠΟΛ. 1004/ Γ0012/19.1.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

(Α.Υ.Ο. 1027620/15272/Γ0012/ΠΟΛ. 1047/16.03.06)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2006 (ΧΡΗΣΗ 2005)

(Α.Υ.Ο. 1027250/525/Α0012/ΠΟΛ. 1046/15.03.06)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2006

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2006, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.

(Α.Υ.Ο.1026893/521/Α0012/ΠΟΛ.1045/13.03.06)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2006

Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 από τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν δικαιώματα, αποζημιώσεις και έξοδα διοικητικής υποστήριξης στην αλλοδαπή.

(Α.Υ.Ο. 1026262/10364/Β0012/ΠΟΛ. 1044/13.03.06)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2006

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2006 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

(Α.Υ.Ο. 1025842/494/Α0012/ΠΟΛ. 1043/10.03.06)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Δ.Υ.Π.Ε.

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων των Δ.Υ.ΠΕ. μετά την κατάργηση των Πε.Σ.Υ.Π.

(Α.Υ.Ο. 1023012/10194/Β0012/ΠΟΛ. 1037/3.03.06)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312Α) που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

(Α.Υ.Ο. 1022452/10255/Β0012/ΠΟΛ. 1036/2.03.06)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Κοινοποίηση των μέσων όρων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους ανά κατηγορία επαγγέλματος και εφαρμογή αυτών.

(Α.Υ.Ο. 1016964/15251/Γ0012/ΠΟΛ. 1035/01.03.06)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.  Έντυπο Ε7Φ01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση.

(Α.Υ.Ο. 1020822/388/Α0012/ΠΟλ. 1034/24.2.2006)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

(Α.Υ.Ο. 1020820/389/Α0012/ΠΟΛ. 1033/24.02.06)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία.   

(Α.Υ.Ο. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ. 1029/17.2.2006)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συμπλήρωση της αρ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ. 1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών - Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία.

(Α.Υ.Ο. 1017618/10261/ΠΟΛ. 1028/17.02.06)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΕ, ΕΕ Κ.Λ.Π. (Ε5)

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2006 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, κλπ. (Ε5).   

(Α.Υ.Ο. 1017580/318/Α0012/ΠΟΛ. 1027/17.02.06)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου.

(Α.Υ.Ο. 1015411/282/Α0012/ΠΟΛ. 1024/14.02.06)

ΝΟΜΟΣ 3431/2006

Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ 13 τ. Α΄/9.2.2006)

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

Κατάργηση του δικαιώματος σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του N. 3220/2004.

(Α.Υ.Ο. 1001883/10039/Β0012/ΠΟΛ. 1019/7.02.06)   

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1012132/200/Α0012/ΠΟΛ. 1017/7.02.06)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών των αμιγώς πτηνοτροφικών επιχειρήσεων και ρύθμιση αυτών.

(Α.Υ.Ο. 1012131/639/0016/ΠΟΛ. 1016/7.02.06)

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) των εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα και στις αγορές αγαθών κατά περίπτωση.

(Α.Υ.Ο. 1004925/Γ0012/ΠΟΛ 1004/19.01.06)

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Κ.Λ.Π.

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2006.

(Αρ. Πρ. 1122083/27.12.05)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Συμπλήρωση – Τροποποίηση απόφασής μας 1032543/ 1540 /0016/ 26.4.02/ (ΦΕΚ 577/2002 Β΄)

(Α.Υ.Ο. 1118075/8320/0016/ΠΟΛ. 1153/12.12.05)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και μη παραπομπής σε δίκη και αντικατάστασή τους με υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986.

(Α.Υ.Ο. 1108665/8141/0016/ΠΟΛ. 1152/12.12.05)

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Αντιμετώπιση μικροοφειλετών για είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών.

(Α.Υ.Ο. 1116692/84321/ΠΟΛ. 1150/06.12.05)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συμπλήρωση της απόφασης ΠΟΛ 1113/05.08.05 που αφορά τον καθορισμό των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων κλπ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

(Α.Υ.Ο. 1115150/11480/Β0012/ΠΟΛ. 1148/2.12.2005)

ΠΟΣΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2006) ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2005 (οικον. έτους 2006), οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

 (Αρ. Πρωτ.: 1111296/2056/Α0012/23.11.2005)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχετικό με την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο που θα αρχίσει εντός του μηνός Ιανουαρίου του 2006.

(Α.Υ.Ο. 1111585/11434/Β0012/ΠΟΛ. 1142/21.11.2005)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

(Α.Υ.Ο. 1099613/681/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1133/21.10.2005)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την υποβολή των δικαιολογητικών σχετικά με την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

(Α.Υ.Ο. 1090003/11167/Β0012/ΠΟΛ. 1126/23.9.2005)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Παράταση προθεσμιών υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
 

(Α.Υ.Ο. 1090006/11166/Β0012/ΠΟΛ. 1125/23.9.2005)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Έναρξη λειτουργίας της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος» στη δικτυακή πόλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών στη διεύθυνση www.gsis.gr.
 

(Α.Υ.Ο. 4009680/2172/0030/ΠΟΛ. 1120/12.9.2005)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

(Α.Υ.Ο. 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/5.8.2005)

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΥΘΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

"Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 33 του ν. 3320/2005, σχετικά με το φόρο επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων".

(Α.Υ.Ο. 1047014/348/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1104/15.7.2005)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α.

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και των προθεσμιών υποβολής των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του N. 3296/2004.

(Α.Υ.Ο. 1062966/1249/0012/ΠΟΛ. 1094/27.6.2005)

    ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

    (Α.Υ.Ο. 1060209/226/0013/ΠΟΛ. 1089/23.6.2005)
 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

(Α.Υ.Ο. 1060979/10726/Β0012/ΠΟΛ. 1090/21.6.2005) 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ

Το μέρος της αφορολόγητης έκπτωσης που έχει σχηματισθεί βάσει αναπτυξιακού νόμου και αντιστοιχεί στα μεταβιβαζόμενα μερίδια προσωπικής εταιρείας από γονέα προς τα τέκνα ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδοτήσεως του μεταβιβάζoντoς, δεν υπόκειται σε φορολογία κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

(Α.Υ.Ο. 1021718/10386/Β0012/ΠΟΛ. 1086/8.6.2005)

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

"Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

(Α.Υ.Ο. 1054323/3550/0016/ΠΟΛ. 1084/1.6.2005)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών λόγω εορτής της Πρωτομαγιάς.

(Α.Υ.Ο. 1047915/10698/Β0012/ΠΟΛ. 1075/11.5.2005)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α.

Παράταση προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των συμπληρωματικών δηλώσεων και ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/ 2004.

(Α.Υ.Ο. 1047750/893/Α0012/ΠΟΛ. 1074/10.5.2005)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 1104059/ 7953/29.12.2004 (Στεγαστικό επίδομα φοιτητών).

(Α.Υ.Ο. 1042913/2833/0016/ΠΟΛ. 1068/22.4.2005)

ΔΙΑΛΥΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, υπάρχει υποχρέωση πώλησης όλων των περιουσιακών της στοιχείων και στη συνέχεια διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους.

(Α.Υ.Ο. 1036414/10570/Β0012/ΠΟΛ. 1067/21.4.2005)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2005 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

(Α.Υ.Ο. 1039299/10578/Β0012/ΠΟΛ. 1064/14.4.2005)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου εισοδήματος του λογαριασμού "Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων" βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 3296/2004.

(Α.Υ.Ο. 1039555/10579/Β0012/ΠΟΛ. 1065/13.4.2005)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη γνωμοδότηση σχετικά με την προσθήκη ή την αφαίρεση δαπανών από την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

(Α.Υ.Ο. 1037612/10552/Β0012/ΠΟΛ. 1061/6.4.2005)

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΜΗ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

Κατά τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη στο Χ.Α.Α., στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3310/ 2005, δεν οφείλεται φόρος.

(Α.Υ.Ο. 1017212/10346/Β0012/ΠΟΛ. 1049/15.3.2005)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Τροποποίηση της 1017112/307/ Α0012/ΠΟΛ. 1026/18.2.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

(Α.Υ.Ο. 1026213/477/Α0012/ΠΟΛ. 1048/15.3.2005)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΩΣ ΤΡΙΤΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1101497/7795/371/Ζ0016/ΠΟΛ. 1050/10.3.2005)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004

Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, που θα προκύψουν στην χρήση 2004, από την αποτίμηση των απαιτήσεων σε Δολλάρια Η.Π.Α.

(Α.Υ.Ο. 1024360/10327/Β0012/ΠΟΛ. 1042/8.3.2005)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2005 (ΧΡΗΣΗ 2004)

(Α.Υ.Ο. 1024088/428/Α0012/ΠΟΛ. 1041/8.3.2005)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Παροχή οδηγιών για τις συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3296/2004.

(Α.Υ.Ο.: 1023924/427/Α0012/ΠΟΛ. 1040/8.3. 2005)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΕ., Ε.Ε. ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του N. 2238/1994, οικονομικού έτους 2005 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

(Α.Υ.Ο.: 1022162/382/Α0012/ ΠΟΛ: 1038/3.3.2005)

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2004.

(Α.Υ.Ο. 1020748/10361/Β0012/ΠΟΛ. 1035/28.2.2005)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Κοινοποίηση της 490/2004 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

(Α.Υ.Ο.: 1084109/2173/Α0012/ΠΟΛ.: 1031/25.2.2005)

ΚΑΤΑΣΧΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ

Κατάσχεση πλοίου από το Δημόσιο λόγω οφειλών προς αυτό.

Διορισμός φύλακα.

(Α.Υ.Ο. 1100644/7757/372/Ε0016/ΠΟΛ. 1029/22.2.2005)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οδηγίες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Ν. 3296/ 2004 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.

(Α.Υ.Ο. 1018145/1103/δεα΄/ΠΟΛ. 1027/22.2.2005)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2005

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2005, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.

(Α.Υ.Ο. 1017112/307/Α0017/ΠΟΛ. 1026/18.2.2005)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε3 ΚΑΙ Ε5

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2005 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π. (Ε5).

(Α.Υ.Ο. 1014070/241/Α0012/ΠΟΛ. 1020/10.2.2005)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κ.λ.π.

(Α.Υ.Ο. 1005968/101/Α0012/ΠΟΛ. 1019/7.2.2005)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3296/14.12.2004 (ΦΕΚ 253Α΄) που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

(Α.Υ.Ο. 1012212/1017/Β0012/ΠΟΛ. 1016/7.2.2005)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου.

(Α.Υ.Ο. 1007459/10098/Β0012/ΠΟΛ. 1008/25.1.2005)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία.

(Α.Υ.Ο. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ. 1005/14.1.2005)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

(Α.Υ.Ο. 1104060/7954/0016/ΠΟΛ. 1155/29.12.2004)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τύπος και περιεχόμενo της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος από εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, καθώς και της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

(Α.Υ.Ο. 1104564/2623/Α0012/ΠΟΛ. 1154/28.12.2004)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπει από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 2065/1992 και δήλωσης φόρου υπεραξίας βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

(Α.Υ.Ο. 1104362/11529/Β0012/ΠΟΛ. 1152/28.12.2004)

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 253 τ. Α΄/14.12.2004)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ή ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 

Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2004.

(Α.Υ.Ο. 1099366/2480/Α0012/ΠΟΛ. 1131/9.12.2004)

ΑΡΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κοινοποίηση της 326/2004 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με άρση του φορολογικού απορρήτου στο στάδιο διενέργειας προανάκρισης και υποχρέωση διενέργειας ελέγχου κατόπιν παραγγελίας Εισαγγελέα ή προανακριτικού υπαλλήλου.

(Α.Υ.Ο. 1076424/2045/Α0012/ΠΟΛ. 1130/8.12.2004)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2004 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.

(Α.Υ.Ο. 1097930/11407/Β0012/ΠΟΛ. 1127/6.12.2004)

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2005 

(Α.Υ.Ο. 1097063/2423/Α0012/ΠΟΛ. 1126/2.12.2004)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση 1030366/10307/ Β0012/ΠΟΛ.1053/142003 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

(Α.Υ.Ο. 1090770/2281.Α0012/ΠΟΛ. 1118/4.11.2004)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση 1030366/10307/ Β0012/ΠΟΛ.1053/142003 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

(Α.Υ.Ο. 1090770/2281.Α0012/ΠΟΛ. 1118/4.11.2004)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

"Αμοιβαία Συνδρομή στην είσπραξη μεταξύ των κρατών  μελών της Ευρωπαϊκής ΄Eνωσης"

(Α.Υ.Ο. 1089667/6936/0016/ΠΟΛ. 1117/10.11.2004)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

"Τροποποίηση της 1040801/750/ ΠΟΛ.1123/Α΄0012/8.4.1997(ΦΕΚ 328 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α΄)”.

(Α.Υ.Ο. 1089017/2233/Α0012/ΠΟΛ. 1114/9.11.2004)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο δήλωσης εξουσιοδότησης, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 3259/2004.

(Α.Υ.Ο. 1070412/11007/Β0012/ΠΟΛ. 1110/1.11.2004)

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Καθορισμός των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της διακράτησης των Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου και λοιπών αναγκαίων. λεπτομερειών, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.

(Α.Υ.Ο. 1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ. 1104/15.10.2004)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Προσωπική ευθύνη για πληρωμή φορολογικών εσόδων από πρόσωπα που ο νόμιμος τίτλος είσπραξης δεν έχει εκδοθεί στο όνομά τους (συνυπόχρεοι κλπ).

(Α.Υ.Ο. 1081029/6404/0016/ΠΟΛ. 1103/12.10.2004)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ Α.Ε.

Κοινοποίηση διατάξεων.

(Α.Υ.Ο. 1075842/5876/0016/ΠΟΛ. 1100/28.9.2004)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων του άρθρου 38 του ν. 3259/2004.

(Α.Υ.Ο. 1086595/11220/Β0012/ΠΟΛ. 1109/1.11.2004)

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ.

Αλλαγή της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

(Α.Υ.Ο. 1082188/6450/0016/ΠΟΛ. 1108/25.10.2004)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

"Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 3259/2004" .

(Α.Υ.Ο. 1071858/632/0015/ΠΟΛ. 1096/9.9.2004)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Ο.Α.

"Προθεσμία υποβολής προσωρινών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος για την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε."

(Α.Υ.Ο. 1064159/1803/Α0012/ΠΟΛ. 1091/12.8.2004)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 18, 19 και 20 του ν. 3259/ 2004.

(Α.Υ.Ο. 1064897/1816/Α0012/ΠΟΛ. 1086/10.8.2004)

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ REPOS ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι τόκοι που αποκτούν από καταθέσεις και από πράξεις REPOS τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 ή του α.ν. 89/1967, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

(Α.Υ.Ο. 1033499/10474/Β0012/ΠΟΛ. 1085/10.8.2004)

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ι.Χ. Ή Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της 1024962/282/Τ & ΕΦ/23304 εγκυκλίου.

(Α.Υ.Ο. 1064078/1796/Α0012/ΠΟΛ. 1084/3.8.2004)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε σύζυγο αποβιώσαντος, ως συμμετοχή της στα αποκτήματα του γάμου.

(Α.Υ.Ο. 1063905/519/Α0013/ΠΟΛ. 1082/2.8.2004) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

(Α.Υ.Ο. 1062052/1735/Α0012/ΠΟΛ. 1078/27.7.2004)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κοινοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου

(Α.Υ.Ο. 1061139/1723/Α0012/ΠΟΛ. 1076/22.7.2004)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ

Διαδικασία κατάταξης δανειστών.

(Α.Υ.Ο. 1055421/4249/196/Θ0016/ΠΟΛ. 1071/8.7.2004)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπών επιχειρήσεων που συνάπτουν συμβάσεις με την Ο.Ε.Ο.Α.  ΑΘΗΝΑ 2004 για την τέλεση των Παραολυμπιακών Αγώνων.

(Α.Υ.Ο. 1059421/10785Β0012/ΠΟΛ. 1070/16.7.2004)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ

Χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των εκκοκκιστηρίων, της έκπτωσης που χορηγούν στους παραγωγούς επί της τιμής πώλησης του βαμβακόσπορου.

(Α.Υ.Ο. 1025593/10873/Β0012/ΠΟΛ. 1069/16.7.2004)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3259/2004

Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 149 τ. Α΄/4.8.2004)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κοινοποίηση διατάξεων.

(Α.Υ.Ο. 1059110/4342/0016/ΠΟΛ. 1067/15.7.2004)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1052939/1532/Α0012/ΠΟΛ. 1059/24.6.2004)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων που έχουν επιχειρήσεις κατά πελατών τους με έδρα την πρώην Γιουγκοσλαβία.

(Α.Υ.Ο. 1025209/10343/Β0012/ΠΟΛ. 1052/8.6.2004) 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 2601/1998 από εμπορικές επιχειρήσεις για επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει για πρώτη φορά στον μεταποιητικό κλάδο.

(Α.Υ.Ο. 1039275/10567/Β0012/ΠΟΛ. 1049/26.5.2004) 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα που μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο πώλησης ακινήτου, στο οποίο περιέχεται ρήτρα αυτοσύμβασης.

(Α.Υ.Ο. 1030171/863/Α0012/ΠΟΛ. 1048/25.5.2004)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3207/2003.

(Α.Υ.Ο. 1042850/10607/Β0012/ΠΟΛ. 1047/25.5.2004) 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 13, 15, 27 και 32 του ν. 3229/2004. 

(Α.Υ.Ο. 1039114/10548/Β0012/ΠΟΛ. 1044/10.5.2004) 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Προσδιορισμός των κερδών των οικοδομικών επιχειρήσεων σε περίπτωση πώλησης των ανεγειρόμενων οικοδομών πριν από την αποπεράτωσή τους. 

(Α.Υ.Ο. 1039113/10547/Β0112/ΠΟΛ. 1043/10.5/2004)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και πιστοποιούν την εργοστασιακή αξία των αυτοκινήτων. 

(Α.Υ.Ο. 1038243/1084/Α0012/ΠΟΛ. 1042/6.5.2004) 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις λόγω σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων. 

(Α.Υ.Ο. 1035590/104495/Β0012/ΠΟΛ. 1035/29.4.2004)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

"Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος από Ολυμπιακές μισθώσεις και απόδοση του φόρου". 

(Α.Υ.Ο. 1032641/947/Α0012/ΠΟΛ. 1034/21.4.2004)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2004 ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

"Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος". 

(Α.Υ.Ο. 1030601/10399/Β0012/ΠΟΛ. 1029/8.4.2004)

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ Α.Ε. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

"Ευθύνη Διοικούντων Α.Ε. και εκκαθαριστών αυτής για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών της εταιρίας" 

(Α.Υ.Ο. 1028181/1546/0016/ΠΟΛ. 1028/1.4.2004) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2003 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΛΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. 

(Α.Υ.Ο. 1001575/10052/Β0012/ΠΟΛ. 1026/26.3.2004) 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2004 

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/ 1994, οικονομικού έτους 2004 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. 

(Α.Υ.Ο. 1020847/478/Α0012/ΠΟΛ. 1023/29.2.2004)

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 3220/2004 

Οδηγίες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν. 3220/ 2004 για την αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων (ΦΕΚ 15 τ. Α΄/28.1.2004). 

(Α.Υ.Ο. 1020496/477/Α0012/ΠΟΛ. 1022/29.2.2004) 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 81 Ν. 2238/1994

(Α.Υ.Ο. 1009662/168/Α0012/ΠΟΛ. 1012/3.2.2004)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3220/2004

Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής  αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 15 τ. Α΄/28.1.2004)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2003 

Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2003. 

(Α.Υ.Ο. 1006116/104/Α0012/ΠΟΛ. 1007/26.1.2004) 

ΕIΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ “ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦOPOΛOΓlKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3156/2003 σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

(Α.Υ.Ο. 1115296/2491/Α0012/ΠΟΛ. 1142/3.12.2003)

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


"Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2992/ 2002 για το συμψηφισμό ζημίας σε περίπτωση μετασχηματισμών επιχειρήσεων με βάση ης διατάξεις του ν. 2166/1993 και του ν. 2515/1997".

(Α.Υ.Ο. 1096645/11059/Β0012/ΠΟΛ. 1141/22.12.2003)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ

(Α.Υ.Ο. 1097753/11077/Β0012/ΠΟΛ. 1136/22.12.2003)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

"Καθορισμός της έναρξης ισχύος των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων όπως αυτές προσδιορίζονται με την 1085081/14731 Α0012/ΠΟΛ.1108/24.9.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης".

(Α.Υ.Ο. 1104033/2206/Α0012/ΠΟΛ. 1135/2003)

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθορισμός των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών για την αναγνώριση των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων των επιχειρήσεων.


(Α.Υ.Ο. 1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ. 1133/11.12.2003)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 21 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 31 Ν. 2648/98

(ΦΕΚ 238 Α')

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 & 14 του ν. 3193/03 και των Κωδικοποιημένων διατάξεων των άρθρων 1321 και 31 ν. 2648/98.

(Α.Υ.Ο. 1109430/947620/0016/ΠΟΛ. 1131/6.12.2003)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Συμπλήρωση της 1109793/613411/0016/24.11.99 Απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις Προς το Δημόσιο.

(Α.Υ.Ο. 1111400/959811/0016/ΠΟΛ. 1134/3.12.2003)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ή ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003

΄Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2003.

(Α.Υ.Ο. 1104120/2188/Α0012/ΠΟΛ. 1123/21.11.2003)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

Κοινοποίηση του π.δ/τος 299/ 2003 “Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης” (ΦΕΚ Α΄ 255/4.11. 2003) και παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του”

(Α.Υ.Ο. 1103610/16488/Γ0012/ΠΟΛ. 1122/19.11.2003)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1101829/8791-20/0016/ΠΟΛ. 1119/17.11.2003)

ΕΞΩΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ 

(Α.Υ.Ο. 1065481/5617/0016/ΠΟΛ. 1118/13.11.2003)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1097329/8363-20/0016/ΠΟΛ. 1116/31.10.2003)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ  18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

(Α.Υ.Ο. 1083280/7145-20/0016/ΠΟΛ. 1115/24.10.2003)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 

(Αρ. Πρωτ. 1094433/1101/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1114/22.10.2003)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ  

(Α.Υ.Ο. 1086801/7459/0016/ΠΟΛ. 1109/1.10.2003)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1085081/1473/Α0012/ΠΟΛ. 1108/24.9.2003)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Κ.Λ.Π.

Παράταση υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων χρεών και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων χρεών στο νομό Λευκάδας, και περιοχές νομών Αιτωλοακαρνανίας και Πρέβεζας.

(Α.Υ.Ο. 1076586/6638-20/0016/ ΠΟΛ. 1105/9.9.2003)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003

Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τον σεισμό της 14ης Αυγούστου 2003 σε περιοχές των Ν. Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας και Πρεβέζης.

(Α.Υ.Ο. 1079439/6847/20/0016/ΠΟΛ. 1104/4.9.2003)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

Χρόνος παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα του Κ.Φ.Σ. και του Κ.Β.Σ. που βεβαιώθηκαν υπό την ισχύ προγενέστερων του νόμου 2362/95 διατάξεων.

(Α.Υ.Ο. 1070234/6107/Λ/0016/ΠΟΛ. 1103/2.9.2003)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Περί συμπλήρωσης χρόνου παραγραφής απαίτησης του Δημοσίου κατ' άρθρο 87, παρ.4, εδάφιο δεύτερο του ν. 2362/95.

(Α.Υ.Ο. 1015638/1138/Λ/0016/ΠΟΛ. 1088/27.6.2003)

ΝΟΜΟΣ 3156/2003

Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 157 Α΄/25.6.2003)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 13ης ΚΑΙ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

(Α.Υ.Ο. 1034796/2034/0016/ΠΟΛ. 1070/21.4.2003)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασής μας 1032543/1540/ 00 16/26.4.2002 (ΦΕΚ 577/2002 τ.Β ) που αναφέρεται στην επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των Τραπεζών.

(Α.Υ.Ο. π.ε. 1088781/4373/0016/ΠΟΛ. 1073/21.4.2003)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003 (ΧΡΗΣΗ 2002)

Συμπλήρωση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος που κατάρτισε η επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 2238/ 1994 οικονομικού 2003 (χρήση 2002).

(Α.Υ.Ο. 1036966/775/Α0012/ΠΟΛ. 1067/16.4.2003)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

(Α.Υ.Ο. 1045647/2509/0016/ΠΟΛ. 1077/16.4.2003)

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

(Α.Υ.Ο. 1032890/345/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1059/4.4.2003)

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

(Α.Υ.Ο. 1032889/344/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1058/4.4.2003)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΙΒΑΣΗ ΜΕ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής, καθώς και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

(Α.Υ.Ο. 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999

Παράταση προθεσμίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2778/99 οφειλών σεισμοπλήκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 του Λεκανοπεδίου Αττικής.

(Α.Υ.Ο. 1026889/1990-20/0016/ΠΟΛ. 1052/24.3.2003)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (Ε5) ΚΑΙ (Ε3) ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2003

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικ. έτους 2003 α) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).

(Α.Υ.Ο. 1025348/565/Α0012/ΠΟΛ. 1050/17.3.2003)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Οροι και προϋποθέσεις υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

(Α.Υ.Ο. 1023620/507/Α0012/ΠΟΛ. 1048/6.3.2003)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Τύπος και περιεχόμενο της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου και τελών που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, από μισθούς και συντάξεις και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, καθώς και της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος του πλοίου. 

(Α.Υ.Ο. 1021923/475/Α0012/ΠΟΛ. 1046/6.3.2003)

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Μείωση των συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις σεισμόπληκτες περιοχές των Νομών Ηλείας και Ζακύνθου και πλήγηκαν από το σεισμό της 2ας Δεκεμβρίου 2002 

(Α.Υ.Ο. 1021940/15676/Γ0012/ΠΟΛ. 1044/5.3.2003)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 3091/2002 

(Α.Υ.Ο. 1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ. 1038/5.3.2003) 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2003 (ΧΡΗΣΗ 2002) 

(Α.Υ.Ο. 1020237/452/Α0012/ΠΟΛ. 1037/26.2.2003)

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ανεξόφλητες Επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

(Α.Υ.Ο. 1017296/1151/0016/ΠΟΛ. 1032/24.2.2003 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ. 1028/21.2.2003)

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασής μας 1032543/1540/ 0016/26.4.2002 (ΦΕΚ 577/2002 Β ) 

(Α.Υ.Ο. 1005624/301/0016/ΠΟΛ. 1031/19.2.2003)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2003 

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικ. έτους 2003, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν. 

(Α.Υ.Ο. 1012349/291/Α 0012/ΠΟΛ. 1022/11.2.2003)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων. 

(Α.Υ.Ο. 1010062/236/Α0012/ΠΟΛ. 1017/3.2.2003)

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ 

(Α.Υ.Ο. 1010043/235/Α0012/ΠΟΛ. 1016/31.1.2003)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ. 

(Α.Υ.Ο. 1007884/189/Α0012/ΠΟΛ. 1013/28.1.2003

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1007338/180/Α0012/ΠΟΛ. 1012/28.1.2003)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 

Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2002. 

(Α.Υ.Ο. 1006362/147/Α001/ΠΟΛ. 1011/24.1.2003)

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

(Α.Υ.Ο. 1005729/311-20/0016/ΠΟΛ. 1008/22.1.2003)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

(Α.Υ.Ο. 1096766/4861-21/0016/ΠΟΛ. 1005/10.1/.2003)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1103568/2136/Α0012/ΠΟΛ. 1294/31.12.2002)

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003 

(Α.Υ.Ο. 1103625/1921/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1291/31.12.2002) 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ  ΑΡΙΘ. 3091/2002        

Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 

(ΦΕΚ 330 τ. Α /24.12.2002) 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ 2003 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτους 2003. 

(Α.Υ.Ο. 1102339/2093/Α0012/ΠΟΛ. 1283/20.12.2002)

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Κ.Λ.Π. 

Οι αποσβέσεις επί του κόστους ανέγερσης παιδικών χαρών, παιδικών σταθμών, παιδικών κατασκηνώσεων, γυμναστηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες του προσωπικού επιχείρησης και των τέκνων του, αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. 

(Α.Υ.Ο. 1101240/10965/Β0012/ΠΟΛ. 1278/18.12.2002)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 11011211/5118/0016/ΠΟΛ. 1285/18.12.2002)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1101177/10926/Β0012/ΠΟΛ. 1279/17.12.2002)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2992/2002. 

(Α.Υ.Ο. 1100052/10943/Β0012/ΠΟΛ. 1276/12.12.2002)

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ 

Απορρόφηση επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των ν. 2515/ 1997 και 2166/1993 και μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών. 

(Α.Υ.Ο. 1101117/10876πε/Β0012/ΠΟΛ. 1275/12.12.2002)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ 

(Α.Υ.Ο. 1099921/2034/Α0012/ΠΟΛ. 1273/12.12.2002)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Παράταση της προθεσμίας σύνταξης οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση προσυμφώνων μεταβίβασης ακινήτων, με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, που έχουν συνταχθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1990 

(Α.Υ.Ο. 1097823/2525/ΔΜ/ΠΟΛ. 1266/6.12.2002)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ή ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 

Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων σε ευρώ για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2002. 

(Α.Υ.Ο. 1091862/1857Α0012/ΠΟΛ. 1265/4.12.2002)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων). 

(Α.Υ.Ο. 1098530/1600/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1267/29.11.2002)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ  

Συμπλήρωση των ΑΥΟ 1097441/ 278/7668/0014/ΠOΛ.1242/19.10.2001 και 1028679/558/Α0012/ ΠΟΛ. 1109/26.3.2002, σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους, ανά τριετία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/ 1999. 

(Α.Υ.Ο. 1095216/1930/Α0012/ΠΟΛ. 1262/27.11.2002)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Παράταση προθεσμίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου l15 του ν. 2778/99 oφειλών σεισμοπλήκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 του Λεκανοπεδίου Αττικής. 

(Α.Υ.Ο. 1092083/4432-20/0016/ΠΟΛ. 1260/14.11.2002)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ 

Μη απόκτηση εμπορικής ιδιότητας από ανήλικο σε περίπτωση μεταβίβασης - αιτία δωρεάς - εταιρικής μερίδας σε προσωπική εταιρεία και εταιρικού μεριδίου σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης - Κύρος των καταστατικών αυτών από τη συμμετοχή σε  αυτές του ανηλίκου. 

(Α.Υ.Ο. 1085660/1722/Α0012/ΠΟΛ. 1252/12.11.2002)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 3ης, 4ης και 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Α.Υ.Ο. 1066465/3149-30/0016/ΠΟΛ. 1243/22.10.2002)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. που έχουν προέλθει από μετατροπή ατομικών επιχειρήσεων πριν από την έκδοση της 1033549/10290/ Β0012/ΠΟΛ.1132 /18.4.2002 διαταγής μας, θεωρείται ότι έχουν συσταθεί νόμιμα.

(Α.Υ.Ο. 1059406/10553/Β0012/ΠΟΛ. 1237/15.10.2002)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ AΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003

(Α.Υ.Ο. 1080917/1480/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1233/8.10.2002)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1077209/1542/Α0012/ΠΟΛ. 1229/25.9.2002)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2992/2002, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος.

(Α.Υ.Ο. 1077160/10691/Β0012/ΠΟΛ. 1228/20.9.2002)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002

Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τις πλημμύρες της 8ης Ιουλίου 2002 σε περιοχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών και Πειραιά. 

(Α.Υ.Ο. 1074915/3548-20/0016/ΠΟΛ. 1226/17.9.2002)
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

Η μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας των οποίων έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο και οι οποίες για λόγους διασποράς διατίθενται στο κοινό με δημόσια εγγραφή πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.Α., φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998. 

(Α.Υ.Ο. 1055613/10510/Β0012/ΠΟΛ. 1224/17.9.2002)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 2601/98 ΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υπαγωγή στο ν. 2601/1998 των εκκοκκιστηρίων βάμβακος και των επιχειρήσεων συντήρησης βαμβακόσπορου. 

(Α.Υ.Ο. 1063009/10600/Β0012/ΠΟΛ. 1222/11.9.2002)
ΕΝΤΟΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1069024/3248-19/0016/ΠΟΛ. 1216/26.8.2002) 

ΣΧΕΤ.: 1052127/2508/0016/18.6.2002 εγκύκλιος.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις ενισχυόμενες δαπάνες των τεχνικών εταιρειών της περ. φ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2601/ 1998.

(Α.Υ.Ο. 1063972/10615/Β0012/ΠΟΛ. 1212/12.8.2002)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3037/2002 “Απαγόρευση παιγνίων”.

(Α.Υ.Ο. 1064951/1200/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1209/6.8.2002)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

(Α.Υ.Ο. 1064119/1290/Α0012/ΠΟΛ. 1208/31.7.2002)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3037/2002 

(ΦΕΚ 174 τ. Α΄/30.7.2002) 

Απαγόρευση παιγνίων.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 

(Α.Υ.Ο. 1062997/1262/Α0012/ΠΟΛ. 1204/26.7.2002)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 

Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων σε περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων που το ακίνητο έπαθε ζημιές από το σεισμό της 7.9.1999. 

(Α.Υ.Ο. 1057876/1176/Α0012/ΠΟΛ. 1194/7.7.2002)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 2889/2001 υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι τα Πε.Σ.Υ. και όχι τα δημόσια νοσοκομεία. 

(Α.Υ.Ο. 1056986/10522/Β0012/ΠΟΛ. 1190/5.7.2002)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(Α.Υ.Ο. 1056471/10448/Β0012/ΠΟΛ. 1189/3.7.2002) 

ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡYΜΑΤΑ 

Οι δωρεές σε χρήμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων εκπίπτουν από το εισόδημα του φορολογούμενου και τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, χωρίς την καταβολή φόρου 10%. 

(Α.Υ.Ο. 1057087/10374/Β0012/ΠΟΛ. 1191/5.7.2002)

ΑΡΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Άρση του φορολογικού απορρήτου έναντι της ανεξάρτητης αρχής του άρθρου 7 του ν. 2331/1995. 

(Α.Υ.Ο. 1030829/608/Α0012/ΠΟΛ. 1187/26.6.2002)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ 

“Κοινοποίηση της αριθ.336/2002 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το χρόνο παύσης της φορολογικής υποχρέωσης (ν. 27/1975) του πλοιοκτήτη στην περίπτωση διάλυσης, βύθισης η μεταβίβασης του πλοίου”. 

(Α.Υ.Ο. 1055171/15868/Γ0012/ΠΟΛ. 1188/26.6.2002)

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Η μεταβίβαση μετοχών κατά την εκκαθάριση των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.), που συνήφθησαν στα πλαίσια της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου " Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.), δεν υπόκειται σε φόρο 3‰, που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 1 της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998, ως ισχύει. 

(Α.Υ.Ο. 1052803/10475/Β0012/ΠΟΛ. 1183/20.6.2002)

ΕΝΤΟΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1052127/2508-19/0016/ΠΟΛ. 1182/18.6.2002) 

ΣχΕΤ.: 1117568/6956/0016/28.12. 2001 εγκύκλιος.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Κοινοποίηση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία αναπροσαρμόζονται σε ευρώ, τα χρηματικά ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2601/1998. 

(Α.Υ.Ο. 1052084/10348/Β0012/ΠΟΛ. 1181/17.6.2002)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 

(Α.Υ.Ο. 1050795/10180/Β0012/ΠΟΛ. 1179/13.6.2002)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

(Α.Υ.Ο. 1046552/947/Α0012/ΠΟΛ. 1169/30.5.2002)

ΕΙΣΦΟΡΑ Ή ΚΛΑΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ Α.Ε. Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΕ 

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/1993 σε περίπτωση εισφοράς κλάδου ή τμήματος επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρία η οποία έχει προέλθει από μετατροπή ΕΠΕ ή προσωπικής εταιρίας. 

(Α.Υ.Ο. 1095078/10803ΠΕ/Β0012/ΠΟΛ. 1171/30.5.2002)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

“Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασής μας 1032543/1540/ 0016/26-4-2002 (ΦΕΚ 577/2002 τ.Β΄) που αναφέρεται στην επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των Τραπεζών”. (Βλέπε τεύχος Ιουνίου 2002 σελ. 758). 

(Α.Υ.Ο. 1045846/2207/0016/ΠΟΛ. 1165/29.5.2002)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ 

(Α.Υ.Ο. 1044559/519/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1158/23.5.2002)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 11044713/902/Α0012/ΠΟΛ. 1163/22.5.2002)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 

Συμπλήρωση της 1021302/390/ Α0012/ΠΟΛ.1084/5-3-2002 απόφασης Υπουργού Οικονομικών. 

(Α.Υ.Ο. 1044191/892/Α0012/ΠΟΛ. 1156/21.5.2002)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2002

 “Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων οικον. έτους 2002 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων, που υποβάλλονται με αυτή”. 

(Α.Υ.Ο. 1040155/10244/β0012/ΠΟΛ. 1145/8.5.2002)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Χρόνος υποβολής του ειδικού σημειώματος υπολογισμού των ακαθάριστων εσόδων για τη φορολογία του εισοδήματος και το Φ.Π.Α., ανά τριετία.

(Α.Υ.Ο. 1039072/790/Α0012/ΠΟΛ. 1141/30.4.2002)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

“Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών”. 

(Α.Υ.Ο. 1032543/1540/0016/ΠΟΛ. 1142/26.4.2002)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ 

Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους. 

(Α.Υ.Ο. 1038364/759/Α0012/ΠΟΛ. 1138/25.4.2002)

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Κατά τη μεταβίβαση, με επαχθή αιτία, της ψιλής κυριότητας μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 φόρος 5%. 

(Α.Υ.Ο. 11038084/10115/Β0012/ΠΟΛ. 1136/24.4.2002)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ 

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2992/2002, για την απόσβεση της αξίας των οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία. 

(Α.Υ.Ο. 1037261/15853/Γ0012/ΠΟΛ. 1134/19.4.2002)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

Οι διατάξεις του ν.δ.1297/1972 ΔΕΝ έχουν εφαρμογή σε μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. 

(Α.Υ.Ο. 1033549/10290/Β0012/ΠΟΛ. 1132/18.4.2002)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

(Α.Υ.Ο. 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ. 1130/17.4.2002)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΕΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει υπέρ επιχειρήσεων λόγω διαγραφής των χρεών τους (τόκων) προς τις Τράπεζες. 

(Α.Υ.Ο. 1035747/10209/Β00112/ΠΟΛ. 1126/17.4.2002)

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Συνέπειες ακύρωσης ατομικής ειδοποίησης και πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης για λόγους αναγόμενους στον εν ευρεία εννοία νόμιμο τίτλο είσπραξης βεβαιωμένων εσόδων στο Δημόσιο, πριν και μετά την τελεσιδικία της σχετικής επί της ανακοπής απόφασης. 

(Α.Υ.Ο. 1054635/3243/Α/0016/ΠΟΛ. 1140/17.4.2002)

ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Ή ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1043104/874/Α0012/ΠΟΛ. 1152/17.4.2002)

ΕΥΘΥΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΦΕΙΛΕΤΗ 

Περί της ευθύνης κληρονόμων και εγγυητών για την καταβολή χρέους μετά τον θάνατο του πρωτοφειλέτη, προερχομένου από επιβληθείσα σε βάρος του ποινή σε χρήμα. 

(Α.Υ.Ο. 1005315/297/23/0016/ΠΟΛ. 1125/15.4.2002)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών του επιδόματος του άρθρου 10 του ν. 2470/1997.

(Α.Υ.Ο. 1034304/659/Α0012/ΠΟΛ. 1124/12.4.2002)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2954/2001, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος. 

(Α.Υ.Ο. 1034294/10292/Β0012/ΠΟΛ. 1122/12.4.2002)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους, για τη φορολογία του εισοδήματος, ανά τριετία. 

(Α.Υ.Ο. 1034030/655/Α0012/ΠΟΛ. 1121/11.4.2002)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΝ ΕΠΕ Κ.Λ.Π. 

“Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2002 νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΛΗΝ ΕΠΕ, τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων, που υποβάλλονται με αυτή”. 

(Α.Υ.Ο. 1032950/10224/Β0012/ΠΟΛ. 1119/5.4.2002)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1030402/1921/417/Α0014/ΠΟΛ. 1115/29.3.2002)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Α.Υ.Ο. 1029272/567/Α0012/ΠΟΛ. 1112/28.3.2002)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθάριστων εσόδων τους, για τη φορολογία του εισοδήματος, ανά τριετία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προθεσμίες της δήλωσης των ακαθαρίστων εσόδων τριετίας αναγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

(Α.Υ.Ο. 1028679/558/Α0012/ΠΟΛ. 1109/26.3.2002)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2002 

“Τύπος και περιεχόμενo της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οικον. έτους 2002 και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων, που υποβάλλονται με αυτή” 

(Α.Υ.Ο. 1027593/10123/Β0012/ΠΟΛ. 1108/22.3.2002)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συμπλήρωση της 1021302/390/Α 0012/ΠΟΛ.1084/5-3-2002 απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

(Α.Υ.Ο. 1027389/534/Α0012/ΠΟΛ. 1110/22.3.2002)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. 

(Α.Υ.Ο. 1027178/1754/383/0014/ΠΟΛ. 1104/21.3.2002)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972 και ν. 2166/1993 στις ξενοδοχειακές και λατομικές επιχειρήσεις 

(Α.Υ.Ο. 1027240/10223/Β0012/ΠΟΛ. 1106/21.3.2002)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2992/2002 

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. 

(ΦΕΚ τ Α΄ 54/20.3.2002)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2992/2002 “Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις” και οδηγίες για τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας επαγγελματικών αυτοκινήτων έτους 2002.

(Α.Υ.Ο. 1026962/438/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1102/20.3.2002)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Τροποποίηση της 1109793/6134-11/0016/24-11-1999 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. 

(Α.Υ.Ο. 1027002/858-11/0016/ΠΟΛ. 1107/19.3.2002)

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙNΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 

(Α.Υ.Ο. 1026176/498/Α0012/ΠΟΛ. 1096/19.3.2002)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος επιτροπής παραγράφου 2 άρθρου 42 ν. 2238/1994 οικονομικού έτους 2002 (χρήση 2001). 

(Α.Υ.Ο. 1025404/480/Α0012/ΠΟΛ. 1095/14.3.2002)

ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ REPO και REVERSE REPO 

“Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με την επιβολή αυτοτελούς φορολογίας στα εισοδήματα από πράξεις REPO και REVERSE REPO”. 

(Α.Υ.Ο. 1025081/10192/Β0012/ΠΟΛ. 1094/13.3.2002)

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Άσκηση αναιρέσεων σε φορολογικές υποθέσεις - Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου. 

(Α.Υ.Ο. 1017772/10138/Β0012/ΠΟΛ. 1087/7.3.2002)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2002 

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, καθώς και των ΕΠΕ, οικονομικού έτους 2002, και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. 

(Α.Υ.Ο. 1023354/440/Α0012/ΠΟΛ. 1092/7.3.2002)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37Α’ ). 

(Α.Υ.Ο. 1021622/394/Α0012/ΠΟΛ. 1088/5.3.2002)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2002, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν. 

(Α.Υ.Ο. 1021302/390/α’ 0012/ΠΟΛ. 1084/5.3.2002)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΤΟΥ 

Φορολογική μεταχείριση ποσού που επιστρέφει δικηγόρος στον εντολέα του, ως παρεχόμενη έκπτωση επί της αμοιβής που αρχικά εισέπραξε για παρεχόμενες υπηρεσίες του. 

(Α.Υ.Ο. 1020678/384/Α0012/ΠΟΛ. 1082/4.3.2002)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

(Α.Υ.Ο. 1020082/346/Α0012/ΠΟΛ. 1077/28.2.2002)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος του πλοίου. 

(Α.Υ.Ο. 1014153/257/Α0012/ΠΟΛ. 1064/14.2.2002)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών. 

(Α.Υ.Ο. 1014152/256/Α0012/ΠΟΛ. 1065/14.2.2002)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, μεριδίων ΕΠΕ, ΟΕ κ.λ.π. 

(Α.Υ.Ο. 1012085/211/Α0012/ΠΟΛ. 1059/7.2.2002)

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων δύναται να καλυφθεί και με επενδύσεις άλλης υπαγόμενης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 δραστηριότητας. 

(Α.Υ.Ο. 1012940/10998ΠΕ/Β0012/ΠΟΛ. 1057/5.2.2002)

ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Η δαπάνη αγοράς εμπορικού σήματος από επιχείρηση αποσβένεται ισόποσα σε δέκα (10) χρήσεις 

(Α.Υ.Ο. 1010046/10928ΠΕ/Β0012/ΠΟΛ. 1047/4.2.2002)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1009701/178/Α0012/ΠΟΛ. 1046/31.1.2002)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΚΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 

(Α.Υ.Ο. 1009521/474-13/0016/ΠΟΛ. 1045/30.1.2002)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2002

Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2002.

(Α.Υ.Ο. 1007005/141/Α0012/ΠΟΛ. 1014/28.1.2002)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ REPOS 

“Φoρολογία τόκων από πράξεις REPOS και REVERSE REPOS” 

(Α.Υ.Ο. 1005257/10034/Β0012/ΠΟΛ. 1011/21.1.2002)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2002 (ΕΝΤΥΠΟ Ε3) 

(Α.Υ.Ο. 1006263/125/Α0012/ΠΟΛ. 1012/21.1.2002)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2954/ 2001. 

(Α.Υ.Ο. 1003923/10028/Β0012/ΠΟΛ. 1009/16.1.2002)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕ, ΟΕ, Κ.Λ.Π. 

(Α.Υ.Ο. 1000514/2/Α0012/ΠΟΛ. 1008/3.1.2002)

ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

«Συμπλήρωση - τροποποίηση της αριθμ. 1039904/2430/0016Α/ 25.4. 2000 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί παροχής τηλεομοιοτυπίας με την οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα συναλλασσόμενου σε πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα.».

(Α.Υ.Ο. 1111414/6475-11/0016/ΠΟΛ. 1387/28.12.2001)

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(Α.Υ.Ο. 1117470/6955-7/0016/ΠΟΛ. 1386/27.12.2001)

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 

«Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων επί θεμάτων Δημοσίων Εσόδων λόγω της εισαγωγής του ΕΥΡΩ, από 1.1.2002» 

(Α.Υ.Ο. 1114260/6631-26/0016/ΠΟΛ. 1383/24.12.2001)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(Α.Υ.Ο. 1117407/6944-7/0016/ΠΟΛ. 1384/24.12.2001)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2601/1998 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 2601/1998 για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια και οι οποίες παράγουν ή τυποποιούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π). 

(Α.Υ.Ο. 1115651/11012/Β0012/ΠΟΛ. 1367/18.12.2001)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(Α.Υ.Ο. 1116944/1918/Α0012/ΠΟΛ. 1389/18.12.2001)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Χρόνος παύσεως των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, επί απαιτήσεων του Δημοσίου που εισπράττονται από πλειστηρίασμα, σε εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών. Εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης στην αναγκαστική και τη διοικητική εκτέλεση υπό το πρίσμα των διατάξεων του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ), του Κ. Πολ. Δ., καθώς και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/99). 

(Α.Υ.Ο. 1053653/3181/Α/0016/ΠΟΛ. 1382/18.12.2001)

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Επιχείρηση που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2601/1998 και η οποία προηγουμένως είχε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 1892/1990 (επιχειρηματικό σχέδιο), δικαιούται να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό -σύμφωνα με το ν. 2601/1998 εφόσον η επένδυση που πραγματοποίησε εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου αυτού και παράλληλα επιστρέψει εντόκως την επιχορήγηση που είχε εισπράξει. 

(Α.Υ.Ο. 1115650/11013/Β0012/ΠΟΛ. 1368/17.12.2001)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ 

Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 2 του ν. 2954/2001. 

(Α.Υ.Ο. 1115384/16049/Γ0012/ΠΟΛ. 1292/17.12.2001)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων για τη μετατροπή τους σε υλικό κατάλληλο για περαιτέρω επεξεργασία, υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν. 2601/98. 

(Α.Υ.Ο. 1115649/11014/Β0012/ΠΟΛ. 1293/14.12.2001)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει από τον πίνακα ανακεφαλαίωσης αποδοχών και λοιπών στοιχείων της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ φόρου μισθωτών υπηρεσιών. 

(Α.Υ.Ο. 1113648/1839/Α0012/ΠΟΛ. 1286/10.12.2001)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(Α.Υ.Ο. 1113502/6435/0016/ΠΟΛ. 1283/7.12.2001)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

(Α.Υ.Ο. 1024358/10226ΠΕ/Β0012/ΠΟΛ. 1280/5.12.2001)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Κοινοποίηση των διατάξεων παρ. 4 άρθρ. 11 ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255 Α΄) 

(Α.Υ.Ο. 1111281/6502-20/0016/ΠΟΛ. 1282/3.12.2001)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 2601/1998 

(Α.Υ.Ο. 1124650/11046ΠΕ/Β0012/ΠΟΛ. 1279/30.11.2001)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 2601/98 ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΛΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1087591/11090/Β0012/ΠΟΛ. 1276/30.11.2001)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2002 

Η δαπάνη για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2002, βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. 

(Α.Υ.Ο. 1111138/10960/Β0012/ΠΟΛ. 1272/30.11.2001)

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2002 

(Α.Υ.Ο. 1109810/1785/Α0012/ΠΟΛ. 1271/28.11.2001)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1106485/6220/0016/ΠΟΛ. 1275/27.11.2001)

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ 

(Α.Υ.Ο. 1108987/1758/Α0012/ΠΟΛ. 1270/26.11.2001)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΓΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Υπολογισμός της υπεραξίας (ωφέλειας) που προκύπτει από την πώληση ως εμπόρευμα αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης. 

(Α.Υ.Ο. 1108175/1735/Α0012/ΠΟΛ. 1268/21.11.2001)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

(Α.Υ.Ο. 1107289/1728/Α0012/ΠΟΛ. 1265/20.11.2001)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ

«Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α. από λογιστή φοροτεχνικό» 

(Α.Υ.Ο. 1090523/4468/567/0014/ΠΟΛ. 1263/20.11.2001)

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά ημεδαπών τεχνικών επιχειρήσεων τα οποία προέρχονται από κέρδη από την εκτέλεση τεχνικών έργων στην αλλοδαπή, που απηλλάγησαν της φορολογίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4171/ 1961, δεν υπόκεινται στην αυτοτελή φορολογία του άρθρου 3 του ν. 2954/2001. 

(Α.Υ.Ο. 1106820/10017/Β0012/ΠΟΛ. 1262/20.11.2001)