Ασφαλιστικά Θέματα

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/1 - 31/12/2007

(Αριθ. Εγκ. 58/25.04.2007-Αριθ. Πρωτ. Α42/25.4.2007) 

Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις.

(ΦΕΚ Α΄ 75/7.4.2006)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

(ΦΕΚ 210 τ. Α΄/19/08/2005)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΕΑΜ

1) Υπολογισμός ποσού σύνταξης Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. ΙΚΑΤΕΑΜ) των προερχομένων από το τ. ΤΕΑΠΑΕ ασφ/νων (άρθρ. 73 παρ. 1 Ν. 3371/05).

2) Μείωση ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ) στους συνταξιοδοτούμενους με βάση τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3232/04".

(Αριθ. Πρωτ. Τ00/ΦΑ/2139,Αρ. Εγκ. 56/16.8.2005)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΕΑΜ
"Συνταξιοδότηση λόγω θανάτου από το ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν.2676/99".

“Χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ. από 1.1. 2005. Ενέργειες για την αποφυγή απόρριψης περιπτώσεων λόγω ελλιπών στοιχείων”.

(Σχετ.: Η αρ. 67/00 εγκύκλιος)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ. ΑΠΟ 1.1.2005

“Χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ. από 1.1. 2005. Ενέργειες για την αποφυγή απόρριψης περιπτώσεων λόγω ελλιπών στοιχείων”.

(Αριθ. Πρωτ. Σ48/30/21.4.2005)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αναπροσαρμογή, από 1.1.2005 των κατωτάτων ορίων συντάξεων των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά.

(Αριθ. Πρωτ. Σ64/9, Αριθ. Εγκ. 24/8.4.05)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ 1/1 31/12/2005

"Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/131/12/ 2005 "

(ΑΑριθ. Πρωτ. Α42/4, Αριθ. Εγκ. 22/31.3.2005)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

“Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2005”

(Αριθ. Πρωτ. Α42/3, Αριθ. Εγκ. 21/31.3.2005)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΥΠΕΡ ΛΑΦΚΑ

"Σχετικά με τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών υπέρ ΛΑΦΚΑ".

(Αριθ. Πρωτ. Σ70/10/11.3.2005)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΕΑΜ ΑΠΟ 1.1.2004

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/659/614, Αρ. Εγκ. 15/8.3.2005)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΕΑΜ

(Αριθ. Πρωτ. Τ00/ΦΑ/2075, Αριθ. Εγκ. 14/8.3.2005)

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

"Διακανονισμός των απαιτήσεων και υποχρεώσεών μας από συντάξεις που χορηγήθηκαν με το Ν.Δ. 4202/61 (Διαδοχικής Ασφάλισης)”.

(Αριθ. Πρωτ. Σ24/1, Αριθ. Εγκ. 11/11.2.2005)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ

(ΑΑριθ. Πρωτ. Σ40/3, Αριθ. Εγκ. 4/11.1.2005)

ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ) από 1.1.2005 και από 1.9.2005.

(Αριθ. Πρωτ. Σ61/382, Αριθ. Εγκ. 3/11.1.2005)

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ

(Αριθ. Πρωτ. Π12/1,Αριθ. Εγκ. 2/11.1.2005)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/590, Αριθ. Εγκ. 124/16.12.2004)

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ 1.1.2005 ΕΩΣ 31.12.2005

(Αριθ. Πρωτ. Α41/5/25.11.04)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 31.12. 2005.

(ΦΕΚ 1453 τ. Β΄/22.9.2004)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΤ ΚΑΙ ΜΓΤ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Aναγνώριση σε ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (ΤΑΤ και ΜΓΤ) χρόνου εργασίας τους προ της συγχωνεύσεως του Ταμείου στο ΙΚΑ.

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/526, Αριθ. Εγκ. 104/17.9.2004)

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ τ. ΤΕΑΠΑΕ

(Αριθ. Πρωτ. Τ00/ΦΑ/2016/Αρ. Εγκ. 101/31.8.2004)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

"Ποσοστό χήραςου στην σύνταξη, που χορηγείται από το ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑΤΕΑΜ), όταν από τον κύριο φορέα χορηγείται σύνταξη και σε διαζευγμένηο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3232/04".

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/652/1165, Αρ. Εγκ. 100/31.8.2004)

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

"Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την κατάταξη σε ασφ/κές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές καθώς και για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2005 "

(Αριθ. Πρωτ. Α42/15/22.7.2004)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

"1) Χορήγηση σύνταξης ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ όταν η κύρια σύνταξη τελεί υπό αναστολή λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτουμένου ορίου ηλικίας
2) Τροποποίηση οδηγιών περί λύσης της υπαλληλικής σχέσης
3) Συνταξιοδότηση από το ΙΚΑΕΤΑΜΕΤΕΑΜ ασφ/νων (γυναικών ανδρών) με τρία τουλάχιστον παιδιά και συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου".


(Αριθ. Πρωτ. Τ01/659/588, Αρ. Εγκ. 93/6.7.2004)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΑΦΚΑ

"Κοινοποίηση της διάταξης με την οποία καταργείται η κράτηση της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Λ.Α.Φ.Κ.Α. από τις συντάξεις που καταβάλλει το ΙΚΑΕΤΑΜ από 1.7.2004."

(Αριθ. Πρωτ. Σ70/16, Αριθ. Εγκ. 92/6.7.2004)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΕΑΜ

"Χορήγηση επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ) στους ασφ/νους του ΙΚΑΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται απ' αυτό με βάση τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν.3029/02  Υπολογισμός ποσού σύνταξης  Λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος".

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/652/1150, Αριθ. Εγκ. 90/6.7.2004)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ

"Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μητέρων με ανάπηρα τέκνα και συζύγων αναπήρων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 7500 ημέρες εργασίας".

(Αριθ. Πρωτ. Σ40/65, Αριθ. Εγκ. 87/5.7.2004)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

"Ο χρόνος ειδικής επιδότησης λόγω ανεργίας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 11. 000 ημερών ασφάλισης που απαιτούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/02 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας".

(Αριθ. Πρωτ. Σ40/62/25.6.2004)

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΚΕΤΟΥ

(Αριθ. Πρωτ. Π12/101, Αριθ. Εγκ. 76/11.6.2004)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τροποποίηση των διατάξεων για την αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας ως προς τον τρόπο καταβολής των εισφορών. Επιβολή προσθέτων τελών στις καθυστερούμενες εισφορές, αντί της απώλειας του χρόνου που αντιστοιχεί σ' αυτές.

(Αριθ. Πρωτ. Α31/1107, Αριθ. Εγκ. 61/10.5.2004)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

(Αριθ. Πρωτ. Ε33/160/24.5.2004)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

"Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 , 5 και 12 του άρθρου 15 του Ν.3232/04 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους".

(Αριθ. Πρωτ. Σ40/34, Αριθ. Εγκ. 52/20.4.2004)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ

Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/ 85/ΕΟΚ".

(Αριθ. Πρωτ. Π12/64, Αρ. Εγκ. 49/16.4.2004)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

"Ασφάλιση παιδιών από τη μητέρα τους Νέα νομοθετική ρύθμιση".

(Αριθ. Πρωτ. Α11/4/6, Αριθ. Εγκ. 47/15.4.2004)

ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΜ

""Ημερομηνία έναρξης διατάξεων του άρθρου 22 παρ.2 του Ν. 3232/ 04 [Αύξηση χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑΤΕΑΜ)]".".

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/652/1113, Αριθ. Εγκ. 46/15.4.2004)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ

Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου κυοφορίας και λοχείας των ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑΜ (τ. Κλάδο ΙΚΑ ΤΕΑΜ).

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/652/10, Αριθ. Εγκ. 41/5.4.2004)

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ

"Προσαύξηση σύνταξης για τις ημέρες εργασίας, για τις οποίες καταβλήθηκαν οι πρόσθετες εισφορές των βαρέων, στους ασφ/νους /ες που συνταξιοδοτούνται με άλλες διατάξεις από εκείνες των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων Τροποποίηση οδηγιών με βάση Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας".

(Αριθ. Πρωτ. Σ42/3/10.3.2004)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

(Αριθμ. Πρωτ. Ε33/69/, Αριθ. Εγκ. 20/20.2.2004)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/1 31/12/2004

(Αριθ. Πρωτ. Α42/3, Αριθ. Εγκ. 16/19.2.2004)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

"Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανώτατου ορίου σύνταξης για το έτος 2004".

(Αριθ. Πρωτ. Σ64/24, Αρ. Εγκ. 12/17.2.2004)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

"Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2004".

(Αριθ. Πρωτ. Σ61/17, Αριθ. Εγκ. 92/2.12.2003)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

"Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2004".

(Αριθ. Πρωτ. Σ61/17, Αριθ. Εγκ. 92/2.12.2003)

ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΕΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1/02 - 8/03

Επανυποβολές A.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων χρονικής περιόδου απασχόλησης 1/2002 - 8/2003, που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, σε μαγνητικό μέσο ή μέσω INTERNET.

(Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/305/14.10.2003)

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ Ο.Ε.Ε.

(Αριθ. Πρωτ. Ε00/88/13.10.2003)

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έχουν προσληφθεί πριν την 7/10/92.
Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α..

(Αριθ. Πρωτ. Α28/338/86, Αριθ. Εγκ. 79/13.10.2003)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΗ  ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ

(Αριθ. Πρωτ. Α34/261/45/30.9.2003)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ 176 ΕΥΡΩ ΤΟΥ Ν. 3029/2002

(Αριθ. Πρωτ. Α40/21/Αριθ. Εγκ. 75/23.9.2003)

ΝΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Φ.Μ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ 1.000 10.000 ΕΥΡΩ

(Αριθ. Πρωτ. Γ99/288/22.9.2003)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

Παράταση της ασφαλιστικής προστασίας στον κλάδο ασθένειας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων άνω των 55 ετών, οι οποίοι έχουν χρόνο ασφάλισης περισσότερο των 4500 ημερών.

(Αριθ. Πρωτ. Α30/472, Αριθ. Εγκ. 67/26.8.2003)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ (150) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Αριθ. Πρωτ. Α23/592, Αριθ. Εγκ. 66/13.8.2003)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους επιδοτούμενους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 2003.

(Αριθ. Πρωτ. Π13/24, Αριθ. Εγκ. 65/11.8.2003)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΣ

Οδηγίες για την αναγγελία των δικαιούχων του ΕΚΑΣ στους οποίους διεκόπη η καταβολή για το έτος 2003 λόγω ελλειπών στοιχείων

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ

Τροποποίηση οδηγιών με βάση νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

(Αριθ. Πρωτ. Σ62/66/4.7.2003) ΣΧΕΤ.: Η Εγκ. 76/48)

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΚΑΣ

(Αριθ. Πρωτ. Γ55/411/3.7.2003)

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

(Αριθ. Πρωτ. Σ00/15/2.7.2003)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε111 ΚΑΙ Ε111Β 

(Αριθ. Πρωτ. Π31-15/24.6.2003) ΣΧΕΤΙΚΟ:. Γενικό Έγγραφο Π31-15/20.3.02)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαδικασία δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων και καταβολής εισφορών των ανέργων που παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

(Αριθ. Πρωτ. Ε40/196/2.6.2003)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2003

(Αριθ. Πρωτ. Α42/13, Αριθ. Εγκ. 36/23.5.2003)

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

(Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/1992, Αριθ/ Εγκ. 35/21.5.2003)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκύκλιος επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους - Προγράμματα 2003.

(Αριθ. Πρωτ. 130369/8.5.2003)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ

Παροχή διευκρινίσεων όσον αφορά τη μεταφορά ασφαλιστικών εισφορών κλάδου IΚΑ- ΤΕΑΜ, λόγω μη κανονικής ασφάλισης-προθεσμία παραγραφής.

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/652/48/5.5.03)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ  ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ  ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  2003

Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανώτατου ορίου σύνταξης για το έτος 2003.

(Αριθ. Πρωτ. Σ64/28, Αρ. Εγκ. 25/10.4.2003)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ

(Αριθ. Πρωτ. Τ00/ΦΑ/1872/9.4.2003)

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΤΕΑΜ - ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ 

(Αριθ. Πρωτ. Σ61/370, Αρ. Εγκ. 22/9.4.2003)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑ 2003 ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

(Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/163/1.4.2003)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ), από 1.1.2003.

(Αριθ. Πρωτ. Σ64/19,Αριθ. Εγκ. 18/26.3.2003) Σχετ. 9/98, 29/00 Εγκύκλιοι.

ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ - ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΑΠΟ 1.1.2003

(Αριθ. Πρωτ. Σ61/368, Αριθ. Εγκ. 12/14.2.2003)

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ

(Αριθ. Πρωτ. Π12/22, Αριθ. Εγκ. 9/10.2.2003)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1/1/2003 ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

(Αριθ. Πρωτ. Σ60/6, Αριθ. Εγκ. 7/6.2.2003)

ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2003 ΚΑΙ 31/12/2003

(Αριθ. Πρωτ. Σ38/6, Αριθ. Εγκ. 8/6.2.2003)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παράταση μέχρι 03102/2003 των προθεσμιών υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη  (Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/240/7.7.2003) ΣΧΕΤ. : Εγκ:. : 4/02 και 50102.

(Γ.Ε.: Γ99/1/193/27-12-02και Γ99/1/79/ 30-01-03)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/15/24.1.2003)

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ 1.1.2003 ΕΩΣ 31.12.2003

(Αριθ. Πρωτ. Α41/1/21.1.2003)

ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αποστολή Καταστάσεων Ενιαίου Μητρώου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων:• Κατάσταση “Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων – Παραρτήματα • Κατάσταση “Παραρτημάτων Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων”

(Αριθ. Πρωτ. Γ991/1/154/22.10.02)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΑΠΑΕΛ

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, των ασφαλισμένων στο τ. ΤΕΑΠΑΕΛ νυν ΙΚΑ ΤΕΑΜ.

(Αρ. Πρωτ. Τ01/669/1/21.10.02)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

(Αριθ. Πρωτ. Α11/172, Αριθ. Εγκ. 76/21.10.02)

ΣΧΕΤ: Οι υπ. αρ. 60/01, 70/01 και 37 /02 Εγκ. IΚΑ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ή ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/652/950/30.9.02)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 1599/86

(Αριθ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18952/25.9.2002)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 1599/86

(Αριθ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Β/18952/25.9.2002)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ

“Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 Ν. 3050/02 (ΦΕΚ 214 τ.Α΄ 13/9/2002)” περί ρύθμισης οφειλών του I.Κ.Α.

(Αριθ. Πρωτ. Ε33/149, Αριθ. Εγκ. 69/24.9.2002)

ΣΧΕΤ.: Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3029/2002 

Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΦΕΚ 160 τ. Α´/11.7.2002)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

“Προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά την συνταξιοδότηση των συνταξιούχων που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98” 

(Αριθ. Πρωτ. Σ60/21/20.6.02)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

(Νομοσχέδιο)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΤΩΝ ΕΡΓΑZΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. 

Συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ των εργαζομένων στην εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.”, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 2941/ 2001. 

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/652/918, Αριθ. Εγκ. 29/4.4.2002)

ΣΧΕΤ. Η Εγκύκλιος 99/2001 του Τμήματος Συντάξεων.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 

Αναπροσαρμoγή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανώτατου ορίου σύνταξης για το έτος 2002”. 

(Αριθ. Πρωτ. Σ64/37, Αριθ. Εγκ. 25/2.4.2002)

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΑΙ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ

(Αριθ. Πρωτ. Σ/61/363, Αριθ. Εγκ. 27/1.4.2002)

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ τ. ΤΑΤ-ΜΓΓ 

1. Κοινοποίηση ισχύοντα πίνακα δραχμικής αύξησης συντάξεων τ. ΤΑΤ-ΜΓΤ επανεκφρασμένο σε ευρώ. 

2. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 27 ν. 2972/2001.

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/637/301, Αρ. Εγκ. 26/1.4.2002)

ΣΧΕΤ: Η Εγκύκλιος 75/93.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 

(Αριθ. Πρωτ. Α42/4, Αριθ. Εγκ. 23/13.3.2002)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΚΑΣ), ΑΠΟ 1.1.2002 

(Αριθ. Πρωτ. Σ64/115, Αριθ. Εγκ. 98/19.12.2000) 

ΣΧΕΤ: Εγκ. 9/98, Εγκ. 29/00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ 

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/652/894, Αριθ. Εγκ. 101/15.12.2001) 

ΣΧΕΤ.: Η71/85 Εγκύκλιος